DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • BALAN, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs Tenses in English. Part II: Past Tenses se adresează studenților anului I și prezintă în mod sistematic exercițiile gramaticale de bază, așa cum acestea sunt folosite în limba engleză contemporană. Lucrarea ...
 • MAŢCAN-LÎSENCO, Inga (2023)
  Indicațiile metodice sunt destinate studenţilor specialităţii Design interior (581.4), Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Departamentul Urbanism și Design Urban cu forma de învăţământ la zi. Studiind acest material, ...
 • GOGU, Tamara; CATERENCIUC, Svetlana; CARACAȘ, Olimpiada; DUTOVA, Laurenția (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  The textbook is a course of lectures intended to outline various branches of Linguistics and their specific area of study as well as to reflect the basic concepts associated with the different branches of Linguistics.
 • BUIMISTRU, Tatiana; PLATON, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs este destinat masteranzilor în domeniul designului interior penrtu înlesnirea conținutului tematic al disciplinei Metodologia proiectării în designul interior din planul de învățământ ediția 2018. Materialul ...
 • BOBICEV, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea de faţă conţine material teoretic însoțit de exemple explicate detaliat referitor la cei mai cunoscuți algoritmi de învățare automată și metodele de aplicare a lor care includ analiza și preprocesarea datelor de ...

View more