DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • TROFIM, Viorel; LUPAN, Oleg; CREŢU, Vasilii (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2013)
  Invenţia se referă la o tehnologie nouă şi eficientă pentru obţinerea de nanostructuri de MoO3. Tehnologia permite de a obţine nano-microstructuri de MoO3 timp de 20 de minute la temperaturi mult mai mici decât cele raportate ...
 • LUPAN, Oleg; TIGHINEANU, Ion; SONTEA, Victor; URSACHI, Veaceslav; CHAI, Guangyu; CHOW, Lee (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2013)
  Invenţia se referă la o tehnologie de fabricare a nanosenzorilor de hidrogen pe bază de o baghetă individuală din oxid de zinc. Nanosenzorul poate funcţiona la temperatura camerei, ceea ce permite utilizarea lui pentru ...
 • NASTAS, Vitalie; NICOLAEV, Pavel (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2013)
  Ciclul conţine şaptesprezece invenţii, între care: şase metode de măsurare a componentelor impedanţei în coordonate polare şi Carteziene (447Z, 489Z, 490Z, 591Z, 628Y, 662Y) , cinci convertoare de impedanţă pentru reproducerea ...
 • DOROGAN, Valerian; VIERU, Tatiana; ZAPOROJAN, Sergiu; VIERU, Stanislav; DOROGAN, Andrei; MUNTEANU, Eugen; SECRIERU, Vitalie (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2013)
  Sistemul este format în baza unei diode laser cu emisie în infraroşu şi o fotodiodă cu sensibilitate bidimensională asigurată de conectarea diferenţială a sectoarelor fotosensibile. Magnitudinea este determinată în funcţie ...
 • Serghei, ANDRIEVSCHI; LOZAN, Alexandr (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2013)
  Invenţia se referă la industria construcţiilor de maşini, în special la malaxoare, şi poate fi utilizată la prepararea amestecurilor uscate, semiuscate, de mortar şi de beton plastic sau vârtos. Malaxorul cu acţiune ciclică ...

View more