Ziarul «Mesager universitar»

Recent Submissions

 • DOHOTARU, Leonid; RUSU, Alexandru; VEREJAN, Ana; MORARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Toate cele peste 50 de specialităţi inginereşti pe care le oferă cele 10 facultăţi ale UTM au la bază discipline general-universitare: matematica, fizica, chimia, informatica. Pentru toate specialităţile inginereşti aceste ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În cadrul unui stagiu de practică la Compania „Uniflux-Line”, studenta FRT Ana Vovc a manifestat un interes sporit pentru tehnologiile moderne de telecomunicaţii WAN (Wide Area Network): ATM, Frame Relay, X.25, IP, MPLS. ...
 • Cuantera 
  Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Dispozitivul „Cuantera” elaborat de doctorandul Ştefan Balica în Laboratorul de Micro- Optoelectronică (conducător ştiinţific: Valerian Dorogan, prof. univ., dr. hab.) reprezintă un emiţător de radiaţie laser cu diverse ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Studentul FIMM Sergiu Mihăilă, specialitatea „Maşini şi aparate în industria alimentară”, sub egida conducătorului ştiinţific Victor Oţel, şi-a propus să elaboreze o instalaţie de prelucrare a vinetei prin electroplasmoliză, ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Calitatea vinurilor este un subiect actual, consumul de vin face parte din hedonismul vieţii, vinul fiind băut numai în măsura în care satisface exigenţele şi preferinţele consumatorilor. Calitatea se referă în primul rând ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  La solicitarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la UTM s-a constituit un grup de cercetare care s-a încadrat într-un proiect de importanţă naţională cu genericul „Modelarea numerică a inundaţiilor în RM”. În componenţa ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  La Catedra „Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini” a fost deschisă o nouă specialitate pentru studiile de masterat – „Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile”. În 2010 la specialitatea dată a fost ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Valeriu Mortu şi Ion Godea, studenţi în a. IV la Facultatea de Energetică, şi masterandul Ion Răilean efectuează o amplă cercetare în tema „Convertizoare electromecanice speciale”.
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Studenţii şi masteranzii Andrei Andone, Adrian Dascăl, Ruslan Platon de la Catedra de Microelectronică şi Dispozitive cu Semiconductori, FCIM, sub conducerea ştiinţifică a dlui Andrei Bragarenco, conf., dr., au cercetat ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  La FCIM funcţionează un Centru regional pentru Europa de Sud-Est care are menirea de a dezvolta aplicarea softurilor libere pe baza sistemului de operare Linux. Este vorba de Centre Linux et Logiciels Libres pour la ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Potrivit sondajelor effectuate la nivel naţional, cel mai bun randament de angajare a absolvenţilor revine UTM. Acest success este confirmat şi de studiul realizat paralel în cadrul UTM: la 6 luni după absolvire nivelul ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Prin hotărârea Senatului şi conform ordinului rectorului UTM, dl Ion Bostan, academician al AŞM, încă în noiembrie 2002 la UTM s-a înfiinţat Catedra Militară,condusă de Nicolae Petrică, general de brigadă în rezervă.
 • CENIOP 
  Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În cadrul UTM funcţionează cu succes un Centru Universitar de Informare şi Orientare Profesională. CENIOP-ul de la UTM, paralel cu omologul său de la USM, a fost înfiinţat acum 4 ani, în baza unui program european TEMPUS, ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Pe 28 aprilie 2011 Universitatea Tehnică a Moldovei a primit Certificatul de conformitate acordat de SIMTEX-OC, organism de certificare acreditat de Asociaţia de Acreditare din România pentru certificarea Sistemelor de ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Banari Eugeniu, originar din municipiul Bălti, în 2005 a absolvit Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălti; în 2005-2009 a studiat la Facultatea de Radioelectronică şi Telecomunicaţii, Specialitatea “Sisteme Optoelectronice”; ...
 • CISCO 
  Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Studiile CISCO la UTM – ofertă a Academiei Locale cu acelaşi nume – reprezintă nişte cursuri efectuate paralel cu studiile universitare, care complementează cunoştinţele profesionale de bază cu cele în domeniul TI. De ce ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Pe 13 mai 2011 Academia Română a găzduit Sesiunea omagială prilejuită de împlinirea a 50 de ani de la primul zbor al omului în cosmos şi a 30 de ani de la primul zbor în cosmos al cosmonautului român Dumitru-Dorin Prunariu. ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În fiece an, acesta nefiind exceptie, are loc Concursul de reţelistică NetRiders Moldova, etapa naţională. Ediţia-2011 s-a deosebit de cele anterioare prin faptul că primele trei locuri au fost premiate cu obiecte de valoare ...
 • AVRAM, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Serviciul de telefonie mobile celulară a fost lansat în RM în 1995, când Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii a eliberat o licenţă pentru prestarea serviciului de telefonie mobilă în standardul de primă generaţie ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Domnul Mihai Braga, şeful Catedrei de Ştiinţe Socio-Umane, demonstrează noua elaborare a catedrei pe care o conduce - un siteu specializat de ştiinţe socio-umane, pe care l-a iniţiat de curând şi acum îl dezvoltă cu ...

View more