Departamentul Ştiinţe Socio-Umane

Recent Submissions

 • CHEIANU-TUDOS, Carolina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucian Blaga este unul dintre cei mai cunoscuți filosofi români alături de Tudor Vianu, Ovidiu Drâmba și Mircea Eliade. Filosoful ne vorbește despre paralelismul ramurilor culturii din: cadrul metafizicii, științelor, ...
 • URSACHI, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Articolul dat relevă problema creației artistice din poziția psihologiei artelor. Sunt menționate mai multe aspecte și factori ai procesului de creație (individul creator cu modul său de gândire, procesul, rezultatul ...
 • INGLIS, Iulia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Evoluția istorico – conceptuală a proprietății intelectuale la nivel național și internațional, studierea specificului protecției juridice ale proprietății intelectuale la nivel național și protecția proprietății ...
 • MADAN, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  La noi în prezent, în R. Moldova, în toate instituțiile de învățământ preuniversitar şi universitar în care se predau obiectele la arta plastică, îndeosebi compoziția decorativă, profesorii se folosesc de programele ...
 • ROȘCA, Tatiana; ROȘCA, Neonil (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Difuziunea masivă a tehnologiilor digitale și al dispozitivelor mobile a modificat profund în ultimii ani viața oamenilor, schimbând modul de comunicare și de interacționare cu alții, până la punctul de a vorbi despre ...
 • LUNGU, Viorelia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Învățarea și în special învățarea individuală a studenților este evidențiată a fi tot mai importantă în sistemul de învățământ universitar, iar odată cu pandemia această competență a conturat noi misiuni pentru cadrelele ...
 • CĂRBUNE, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Creșterea neîncetată a populației pe parcursul întregii istorii a omenirii duce la o problemă demografică. Lent secole la rând crește populația globului: de la 256mil. de oameni la începutul erei noastre apoi către ...
 • IONAȘCU, Vitalie; FRUNZĂ, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  La aprecierea criminalității violente în mediul rural un indicator de bază îl constituie atitudiniile, părerile sau percepțiile locuitorilor acestor zone cu privire la acest fenomen negativ, care în anumite situații ...
 • BARCARI, Dina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Întrebările despre „cursul normal al științei” și „cea mai bună cercetare științifică” s-au înmulțit în cercurile educaționale. Cercetătorii și-au arătat scepticismul față de formulările cantitative, mai ales atunci ...
 • ALBU, Ion; ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Actual în R. Moldova, nu există un cod de etică pentru evaluatori, reglementările se efectuează în baza legii Nr. 989, din 18-04-2002, cu privire la activitatea de evaluare. Menționăm că, organizațiile de reglementare ...
 • LUPUȘOR, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Studiul își propune să traseze o serie de coordonate conceptuale care să permită transparența diferenței sau distanței dintre etosul occidental și cel rusesc. Criteriul postmodernității este ales drept criteriu, astfel ...
 • ZELENSCHI, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  La etapa actuală este necesară instituționalizarea eticii în organizațiile academice pentru a realiza o activitate de cercetare performantă și a spori prestigiul omului de știință în societate. Se argumentează necesitatea ...
 • DUCA, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Autoevaluarea este cel mai important proces din tot ce înseamnă asigurarea calității. Ea este una din modalitățile esențiale prin care se asigură autoreglarea, optimizarea și revizuirea funcționării și dezvoltării în ...
 • LAZARIUC, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Acest articol analizează relevanța cercetării mentalităților colective ca demers esențial în conștientizarea și înțelegerea lumii contemporane, a cărei transformări profunde depind de schimbările care se produc în ...
 • POPA, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Unul din pilonii societății contemporane ar fi cel al libertății, care in mare parte este consecința unui proces îndelungat, de revendicare a drepturilor și de acces la libera exprimare a omului contemporan. Procesul ...
 • CANANĂU, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă în viitor, Republica Moldova trebuie să asigure un sistem de transport eficient, care să răspundă nevoilor cetățenilor mobili și să faciliteze comerțul pe piețele interne ...
 • MAISTRU, Rodica; GALAȚANU, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Acest articol reflectă rolul fundamental al înțelepciunii primare a hermetismului în evoluţia potenţialului conceptual și etic al filosofiei ulterioare. Actualitatea cercetării este marcată de filosofia contemporană, ...
 • СЁМА, Александра (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  The rapidly changing world and the development of technology have given us online education, which has become part of the educational environment. The demand for online education as a way of obtaining knowledge is ...
 • PERCIUN, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Deciziile noastre cotidiene ne definesc pe noi ca persoane libere, dar nu întotdeauna alegerile ce le facem sunt în favoarea noastră. Surprinzător, dar inconsecvența ne poate salva de efectele negative ale deciziilor ...
 • CREȚU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Articolul se referă la situația învăţământului din Basarabia în perioada țaristă, care a fost supus proceselor de rusificare și deznaționalizare și lupta populației băștinașe pentru păstrarea limbii române în toate ...

View more