Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Recent Submissions

  • BOLOCAN, Nistor; ANDRIEŞ, Serafim; FRUNZE, Nina; JIGĂU, Gheorghe; INDOITU, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
    În lucrare sunt incluse recomandări practice, ştiinţific fundamentate privind elaborarea unui model tehnologic, care prevede măsuri de prevenire a biodegradării solurilor prin cultivarea plantelor furajero-cerealiere şi ...