Facultatea Design

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • STELEA, Arina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  В данной работе описывается дизайн концепт, его реализация и его анализ. Работа состоит из: введения, четырех глав, заключения, библиографии, 3D моделей и чертежей проекта. Цель проекта - создание дизайн концепта ...
 • REZNICENCO, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Данный проект: Дизайн-концепт “Многофункциональный багажник на крышу автомобиля” представляет собой проектирование и разработку нового багажника на крышу автомобиля. Цель дипломной работы состоит в изучении и построении ...
 • PLATON, Luciana-Gabriela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Această lucrare de teză explorează conceptul de micro-mobilitate în transportul urban și importanța crescândă a acestuia în abordarea provocărilor de mobilitate urbană. Obiectivele cercetării includ analizarea opțiunilor ...
 • COMAROVA, Daria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Данная работа содержит описание реализации проекта и его полный анализ. Работа состоит из: введения, четырех глав, заключение, библиография, 3D моделей и чертежей конструкции. Цель данной работы состоит в создание в ...
 • CHIRSTEA, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Данный проект: Включает в себя группу предметов уличной мебели: стол и два и более кресла в комплекте. Стол и кресла способны компактно складываться между собой. Целью проекта является создание практичной уличной мебели ...
 • BRITCOVA, Anastasia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Цель данной работы состоит исследовании, анализе и обобщении информации о модульных санитарных блоках с целью выявления их эффективности, перспективности и влияния на обеспечение современных и комфортных санитарных условий. ...
 • SOLOVIOVA, Alexandra (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Teza de master cu tema „Concept de creare a colecțiilor pentru femei inspirată din estetica corpului feminin cu utilizarea biomaterialelor” examinează un aspect inovativ și de actualitate în domeniul designului vestimentar, ...
 • SЕСHЕR, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Într-o lumе în сontinuă sсhimbarе și еvoluțiе, modul în сarе pеrсеpеam hainеlе și modul în сarе aсеstеa intеraсționеază сu noi sе transformă sub influеnța tеhnologiilor еmеrgеntе. Dinсolo dе aspесtul еstеtiс, moda dеvinе ...
 • MIRON, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Lucrarea cu tema ”Elaborarea colecției vestimentare utilizând materiale bio cu adaos de propolis” implică combinarea elementelor din lumea modei cu caracteristicile benefice ale materialelor bio și propolisului. Structura ...
 • SOLOŢCHI, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Scopul cercetării: Elaborarea recomandărilor în vederea îmbunătățirii calităţii produselor întreprinderii ”Artizana” SRL în baza analizei şi evaluării particularităților privind managementul calităţii în cadrul acestei ...
 • RUSSU, Aurica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Teza de master cu tema „Proiectarea personalizată a produselor vestimentare pentru copii” abordează problema proiectării personalizate a produselor de îmbrăcăminte pentru copii și are ca scop dezvoltarea sortimentului de ...
 • POSTICA, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Scopul tezei de master este stabilirea principiilor de proiectare a tiparelor de bază pentru construcțiile produselor de îmbrăcăminte cu sprijin pe umeri pentru femei în concordanță cu tipurile de ținută. Lucrarea porneşte ...
 • IROVAN, Marcela; RARU, Aliona; FLOREA-BURDUJA, Elena; TUTUNARU, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Prezentul îndrumar metodic este destinat studenților ciclului I (studii superioare de licență), învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă, programul de studii 0723.1 Tehnologia și designul confecțiilor textile, ...
 • CANGAŞ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Ghidul metodic pentru elaborarea proiectului de an stabilește cerințe comune de redactare, organizare, dezvoltare și susținere a proiectului de an la disciplina Grafică de costum. Ghidul este destinat studenților programului ...
 • CANGAŞ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Indicațiile metodice sunt destinate studenților programului de studii de licență 0723.1 Tehnologia și designul confecțiilor textile, învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, fiind un suport metodic pentru realizarea ...
 • GHELBET, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Ghidul metodic pentru realizarea lucrării individuale la disciplina Dezvoltarea afacerii este destinat studenților ciclului II, studii superioare de master la programele: 0720. Design și dezvoltare de produs; 0720. Design ...
 • TRONCIU, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  The paper is devoted to analyzes the crucial role of participation in professional competitions in the preparing of young designers during their university studies. This study is based on the experience of a group of ...
 • GOROSHKOVA, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  The article analyzes the actual problems of the formation of the value-communicative competence of students of secondary vocational education, which are characteristic of the process of self-development of the personality, ...
 • CIUPERCĂ, Rodion; POPOV, Vasilina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  What should have been be the classical pathway for a teacher or trainer engaged in the training of future skilled workers? How do we establish performance criteria to assess the level of competence for this occupation? In ...
 • TĂLĂMBUȚĂ, Angelina; MATEI, Livia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Creation occupies an important place in the economic, social and cultural development of the intellectual field of the people, and the well-being of a country is also appreciated by the intellectual ability to create, ...

View more