Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • DOBREA, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Alegerea modului de tratare a neutrului transformatoarelor din reţelele electrice de medie tensiune este activ discutată de către specialiştii din domeniu pînă în prezent. Problema optimizării modului de tratare a neutrului ...
 • ПРОЦУК, Ион; ТЕРЗИ, Илья (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  В cборнике задач представлены типовые задачи с решениями по курсу "Техника высоких напряжений". Задачи охватывают практически все важнейшие разделы курса: характеристики разрядов в газах при различных давлениях; коронирование ...
 • ZABRODNÎI, Ian (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul general al tezei: proiectarea unei biciclete electrice de stil „Chopper”, pentru circulaţie efectivă prin oraș sau în afară a orașului. În lucrarea dată sunt descrise: scurt istoric, schemea electrică și echipamentele ...
 • VRÎNCEANU, Vitalie (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Actualitatea temei – reconstrucția permite creșterea capacității rețelelor existente, îmbunătățirea calității energiei electrice și a fiabilității alimentării cu energie electrică la cost minim, adică permite utilizarea ...
 • TOFAN, Marin (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul principal al proiectului: modernizarea sistemelor de acționare electrică Triblocului liniei italiene clasice de îmbuteliere a vinurilor TechnoFood și conveierelor ei prin înlocuirea variatoarelor mecanice de reglare ...
 • RUSU, Daniel (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul tezei: Studiul proceselor tehnologice automatizate de obținere a mierii de albine prin acționări electrice. Cercetarea echipamentelor specializate apicole. În primul capitol, s-au prezentat anumite generalități ale ...
 • RUSU, Artur (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Struсturа luсrării: luсrаrеа соnținе о intrоduсеrе, сinсi саpitоlе, соnсluzii, bibliоgrаfiе din 17 titluri utilizаtе, 56 pаgini, 27 figuri, 10 tаbеlе. Sсоpul luсrării: Prоiесtаrеа сеntrаlеi fоtоvоltаiсе ,fаmiliаrizаrеа ...
 • ROTARAȘ, Adelina (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul principal al proiectului: Scopul principal al acestei teze constă în studiul echipamentelor principale ale maș inilor casnice moderne de spălat rufe, calculul motorului lor de acționare electrică, analiza sistemului ...
 • PELIPEȚCHII, Vadim (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul general al tezei: calculul stației de pompare și simularea în mediul MathLab Simulink. Structura și conținutul lucrării cuprinde introducerea și cele 4 capitole. Primul capitol cuprinde aspectele generale ale ...
 • MITRONICI, Cristina (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul lucrării: Îl constituie controlul de proces la linia asamblare generator cu aer cald în cadrul Întreprinderii cu 100% capital străin S.R.L „STEINEL ELECTRONIC. Obiectivele generale: Analiza construcției ...
 • MITIOGLO, Ilia (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Главная цель дипломной работы: проектирование и монтаж качественного умного дома на базе платформы KNX с дистанционным управлением. В отношении систем умного дома были проанализированы технологии разработки, затраты на ...
 • MARDARE, Marcu (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul general al tezei : proiectarea prototipului și crearea machetei serei cu controlul parametrilor microclimatului în baza tehnologiilor de monitorizare IoT. Memoriul explicativ cuprinde introducerea și 4 ...
 • ILIȚA, Ion (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul general al tezei: Modernizarea sistemului de acționare electrică și de automatizare a unei centrale termice de cartier cu cogenerare pentru majorarea eficienței energetice. Memoriul explicativ cuprinde introducerea ...
 • GUȚU, Grigore (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul tezei: Elaborarea mostrei mașinii asincrone cu diferite scheme de conexiune hexafazate si 6 poli. Obiect de studiu: Înfăsurarea motorului asinrcon cu rotorul în scurtcircuit. În primul capitol sa analizate aspecte ...
 • GOLUBȚOV, Evgheni (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul tezei: Dimensionarea sistemului de control și elaborarea schemelor de comandă a unei instalații frigorifice pentru un magazin alimentar. Obiect de studiu: Instalațiile frigorifice pentru un magazine alimentar. În ...
 • CVASNIUC, Sergiu (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul principal al proiectului: constă în analiza proceselor și utilajelor tehnollogiei de refrigerare care sunt prezente pe piața actuală și proiectărea unui depozit frigorific pentru pastrarea fructelor si legumelor. ...
 • CUCU, Stanislav (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul principal al proiectului: Scopul principal al tezei constă în analiza unei parcări chineze cu 4 etaje, construită în incinta FEIE UTM, și completarea ei cu informații tehnice, care lipsesc în proiectul chinez, în ...
 • COȘCODAN, Constantin (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul tezei: Calcularea și proiectarea unui sistem de irigare pe baza energiei verzi Obiect de studiu:Dimensionarea intreg sistemului de irigare și a sistemului fotovoltaic. În primul capitol sa descries aspect ...
 • BUMBAC, Ana (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul general al lucrării: Determinarea importanței metrologiei ca parte integrantă în distribuției energiei electrice, și implimentarea proceselor metrologice în distribuția energiei electrice în scopul evaluării calității ...
 • BIVOL, Victor (Universitatea Tehnică a MoldoveiUniversitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Obiectul studiului – identificarea și analiza metodei și tehnologiilor optime pentru asisurarea unui sistem autonom de alimentare a unei stații ECO din surse regenerabile eficient. Relevanța temei - utilizarea surselor ...

View more