IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • STUCALOVA, Anastasia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În zilele actuale, sistemele de informații online cu colectare automată a informațiilor sunt din ce în ce mai răspândite, ceea ce permite realizarea rapidă a căutării și sortării. În acest scop, sunt dezvoltate aplicații ...
 • SAVCA, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul lucrării este de a identifica problemele și dificultățile cu care se confruntă angajatul în cadrul muncii de la distanță și propunerea produsului care are conține totalitatea soluțiilor pentru a le ameliora. Obiectivele ...
 • RĂZLOG, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În lumina evenimentelor recente a devenit evident pentru orice stat ca urmărirea și controlul răspândirii unei epidemii este o acțiune crucială. Făcând acest lucru în mod timpuriu, am salva multe vieți și ar ajuta menținerea ...
 • PROFOR, Ivan (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentei teze de master, constă în simplificarea și accelerarea procesului de prelucrare a informației în activitatea companiilor imobiliare, prin elaborarea unei aplicații informatice speciale. Obiectivele ...
 • PARA, Renata (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Proiectului de diplomă este o proiectare și implementare a unei aplicației mobile «Orarul trenurilor în Republica Moldova». Această aplicație ar trebui să simplifice foarte mult circulația călătorilor pe calea ferată ...
 • MARIŢOI, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Actualmente micul business pe teritoriul Republicii Moldova nu dispune de potențial financiar care ar permite proprietarilor acestor afaceri de a dezvolta soluții IT pentru o creștere semnificativă și o concurență sănătoasa ...
 • BORONCIUC, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Problema diagnosticării și efectuarea lucrărilor de mentenanță a unităților de transport reprezintă o problemă majoră în societate. Calitatea efectuării acestor lucrări implică în mod direct securitatea de pe drumurile ...
 • ZANOCI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Tеmа tezei еstе аctuаlă în cоntеxtul аctuаl dе аfаcеri și dе dеzvоltаrе pеrsоnаlă. Într-о lumе în cаrе prоiеctеlе sunt foarte importante și cоncurеnțа еstе din cе în cе mаi putеrnică, cаpаcitаtеа dе а gеstiоnа cu succеs ...
 • TUTUNARU, Eugenia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Această lucrare are drept scop este aplicarea algoritmului Mașini cu Suport Vectorial din învățarea automată pentru a clasifica în baza caracteristicilor vitale și comportamentale în două clase – predispus, nepredispus. Întru ...
 • TOLKANIȚA, Denis (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul prezentei teze de master constă în conceptualizarea și elaborarea unei soluții e-Commerce de gestionare a produselor și comenzilor personalizate pentru afacerile de tip B2B din domeniul HoReCa. Obiectivele ...
 • ȘIREAEV, Vladislav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul prezentei teze de master constă în analiza, măsurarea, clasificarea și prelucrarea datelor UAV (unmaned aerial vehicle) cu ajutorul instrumentelor TIC, a tehnologiilor de ultimă generație precum Node.js și librăria ...
 • RUSANOVSCHI, Mihaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Această platformă pune bazele extinderii sferei de cercetare a traficului de persoane prin natura sa simplistă și ușoară O sursă singulară și extensibilă de date privind traficul de persoane ca punct central pentru analiză ...
 • PETRACHI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Prin intermediul tezei de master ne-am propus să creăm și să evaluăme diverse metode de parafrazare în limba română. Proiectul a început prin ajustarea fină a unui model de similaritate semantică și a modelelor de traducere ...
 • PANIȘ, Iulian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul prezentei teze de master constă în crearea unui sistem informațional pentru constituirea sugestiilor muzicale pe baza clusterizării informațiilor, utilizând seturi de date și modele de clasificare. Obiectivele ...
 • MELNIC, Octavian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Turismul din Republica Moldova a început să se dezvolte tot mai mult, atrăgând un număr din ce în ce mai mare de turiști străini și locali. În urma realizării acestei teze de master a fost dezvoltată aplicația cu tematica ...
 • JALBĂ, Andrea (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Teza de master are drept scop crearea unei platforme web care utilizează tehnologia de învățare automată pentru a ajuta pacienții în procesul de diagnosticare a bolilor și oferirea accesibilității și flexibilității în ...
 • IVASHCHENKO, Nikolai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Практически каждый студент хотя бы раз в жизни сталкивался с задачей перевода напечатанного на бумаге текста в цифровой, например, в процессе написания дипломной работы, перепечатывая целые страницы из старой и очень редкой ...
 • GOREA, Filip (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul prezentei teze de master constă în dezvoltarea și crearea unei aplicații web funcționale care să ofere posibilitate utilizatorilor să efectueze și să gestioneze rezervările online într-un mod eficient și ușor de ...
 • CERNEI, Iulian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Această lucrare are ca scop cercetarea științifică și aplicativă a domeniului tehnologic, dar și social-economic, cu scopul conceptualizării, elaborării și implementării unui sistem de E-notificare a sistărilor de servicii ...
 • CAZACU, Cristian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Sursele de apă potabilă are un subiect foarte valoros, deoarece acesta face un pas important în întreținerea și reducerea riscului de îmbolnăvire în Republica Moldova. În afară de două râuri de tranzit – Nistru și Prut, ...

View more