Departamentul Limbi Străine

Recent Submissions

 • BALAN, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs Tenses in English. Part II: Past Tenses se adresează studenților anului I și prezintă în mod sistematic exercițiile gramaticale de bază, așa cum acestea sunt folosite în limba engleză contemporană. Lucrarea ...
 • GOGU, Tamara; CATERENCIUC, Svetlana; CARACAȘ, Olimpiada; DUTOVA, Laurenția (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  The textbook is a course of lectures intended to outline various branches of Linguistics and their specific area of study as well as to reflect the basic concepts associated with the different branches of Linguistics.
 • UNGUREANU, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Materialul prezentat este conceput sub formă de fișe didactice complementare conținutului a 4 unități din manualul de ediție franceză Vite et bien incluse în Curricula disciplinei Limba franceză-limbă generală și destinate ...
 • TINTIUC, Corina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs este destinat studenților Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM, anul I și II, secția zi, cursanților de la frecvență redusă, publicului specializat și tuturor celor ce doresc să ...
 • BALAN, Mihail (Technical University of Moldova, 2022)
  Suportul de curs Tenses in English. Part I: Present Tenses se adresează studenților anului I și prezintă în mod sistematic exercițiile gramaticale de bază, așa cum acestea sunt folosite în limba engleză contemporană. Lucrarea ...
 • PUȘCAȘU, Ala; ȘIȘIANU, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea de față se adresează studenților, cadrelor didactice și tuturor celor interesați, fiind concepută în conformitate cu prevederile programei de studiu atât la nivel logic, cât și intuitiv. Fiind o revizuire a ...
 • BIVOL, Lidia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Elaborarea metodică pe care o punem la dispoziția cititorilor se adresează în primul rând studenţilor Facultăţii Urbanism şi Arhitectură, cât și celor de la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru din cadrul Universităţii ...
 • PROZOR-BARBALAT, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Suportul de curs este destinat studenților facultății de Cadastru, Geodezie și Construcții UTM, răspunzând pregnant necesităților de predare a limbii engleze - limbaj specializat. Sarcinile sânt formulate clar și laconic, ...
 • HODINITU, Elena; CUCIUC, Valentina; IONAŞCU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs prezentat este conceput ca suport didactic de bază la orele de limbă română/alolingvi - limbaj specializat, elaborat pentru studenții de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Lucrarea ...
 • CUCIUC, Valentina; GOLOVACI, Mariana; HODINITU, Elena; PROZOR–BARBALAT, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Materialul didactic prezentat este conceput ca suport didactic de bază la orele de limbă română/alolingvi – limbaj specializat și se adresează studenților de la Facultatea Design. Prezentul curs asigură un progres în ...
 • ARMAȘ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Acest curs se adresează studenților facultății Inginerie Economică şi Business din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, dar şi celor interesați să-şi aprofundeze cunoștințele în engleză - limbaj specializat din domeniul ...
 • MIHAIL-VELEȘCU, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul didactic are drept scop dezvoltarea limbajului de specialitate a studentului și familiarizarea acestuia cu structurile și expresiile specifice ale textului din domeniul tehnologiilor informaţionale și, totodată, ...
 • HODINITU, Elena; CUCIUC, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Prezentul curs este conceput ca suport didactic pentru diversele niveluri lingvistice de studenți alolingvi. Cursul constituie o programă minimă de învățământ care determină însușirea materiei la nivel comunicativ. Aceasta ...
 • PORUBIN, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs Grammar in Use. A1 se adresează studenților care studiază la Facultatea Electronică și Telecomunicații, anul I, secția frecvență redusă, și prezintă în mod sistematic formele gramaticale de bază, așa cum ...
 • JECHIU, Ala; PORUBIN, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs este destinat studenților Facultății Energetică și Inginerie Electrică a UTM, răspunzând pregnant necesităților de predare a limbii engleze - limbaj specializat. Obiectivele au fost definite în conformitate ...
 • PROZOR-BARBALAT, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs este destinat studenților Facultății Urbanism și Arhitectură UTM, răspunzând pregnant necesităților de predare a limbii engleze - limbaj specializat. Conținutul cursului se pliază pe nivelul de cunoaștere ...
 • HAVRIC, Alina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs la Limba Franceză – limbaj specializat, este destinat studenților anului I universitar de la facultatea Urbanism și Arhitectură. Materialul este structurat astfel încât să ofere utilizatorului posibilitate ...
 • ISTRATI, Daniela; GOGOI, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  L’élaboration méthodique « Eléments de traduction technique. Guide pratique » contient des éléments de traduction des thermes techniques, une partie théorique, des modèles et des tâches sur la traduction et l'interprétation ...
 • GOLOVACI, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Prezentul curs este conceput ca suport didactic la orele de limbă română pentru studenții alolingvi, facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și a Transportului. Conținutul Cursului se pliază pe nivelul de cunoaștere B1, ...
 • HAVRIC, Alina; BURDILA, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs este destinat studenților Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi a UTM specialitatea Design Industrial, răspunzând pregnant necesităților de predare a limbii engleze - limbaj ...

View more