Departamentul Limbi Străine

Recent Submissions

 • CEBOTARI, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2024)
  Suportul de curs este destinat studenţilor Facultăţii Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei, dar şi celor interesaţi să-şi aprofundeze cunoştinţele în engleză - limbaj specializat în domeniul designerului.
 • DUTOVA, Laurenția; CEBOTARI, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Manualul „Drumurile vremurilor străvechi” pe care îl punem la dispoziție cititorului se adresează în primul rând studenților Facultății de Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice din Moldova și este destinat celor ...
 • BALAN, Mihail; HAVRIC, Alina; BURDILA, Lilia; PROZOR-BARBALAT, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs este destinat studenților anului I și/sau II și include în mod sistematic textele, exercițiile și audio/video materialele de bază care îi vor ajuta să înțeleagă elementele de design în industria jocurilor. ...
 • ARMAȘ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs este destinat studenților Facultății Urbanism și Arhitectură din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, dar şi celor interesați să-şi aprofundeze cunoștințele în engleză - limbaj specializat în domeniul ...
 • COZARI, Ana; CUCIUC, Valentina; HODINITU, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Materialul didactic prezentat este conceput ca suport didactic de bază la orele de limba română/alolingvi – limbaj specializat și este destinat studenților de la Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului. Prezentul ...
 • COZARI, Ana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Materialul prezentat este conceput ca suport didactic de bază la lecțiile practice de limba latină și este destinat studenților, de la Facultatea Medicină Veterinară. Prezentul curs va contribui la dobândirea cunoștințelor ...
 • HAVRIC, Alina; BURDILA, Lilia; BALAN, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  This is an educational resource for students in Design to help them improve and develop the language skills they need to succeed in a professional work environment. It covers topics such as shapes, colors, fonts, layouts, ...
 • BALAN, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs Tenses in English. Part II: Past Tenses se adresează studenților anului I și prezintă în mod sistematic exercițiile gramaticale de bază, așa cum acestea sunt folosite în limba engleză contemporană. Lucrarea ...
 • GOGU, Tamara; CATERENCIUC, Svetlana; CARACAȘ, Olimpiada; DUTOVA, Laurenția (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  The textbook is a course of lectures intended to outline various branches of Linguistics and their specific area of study as well as to reflect the basic concepts associated with the different branches of Linguistics.
 • UNGUREANU, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Materialul prezentat este conceput sub formă de fișe didactice complementare conținutului a 4 unități din manualul de ediție franceză Vite et bien incluse în Curricula disciplinei Limba franceză-limbă generală și destinate ...
 • TINTIUC, Corina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs este destinat studenților Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM, anul I și II, secția zi, cursanților de la frecvență redusă, publicului specializat și tuturor celor ce doresc să ...
 • BALAN, Mihail (Technical University of Moldova, 2022)
  Suportul de curs Tenses in English. Part I: Present Tenses se adresează studenților anului I și prezintă în mod sistematic exercițiile gramaticale de bază, așa cum acestea sunt folosite în limba engleză contemporană. Lucrarea ...
 • PUȘCAȘU, Ala; ȘIȘIANU, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea de față se adresează studenților, cadrelor didactice și tuturor celor interesați, fiind concepută în conformitate cu prevederile programei de studiu atât la nivel logic, cât și intuitiv. Fiind o revizuire a ...
 • BIVOL, Lidia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Elaborarea metodică pe care o punem la dispoziția cititorilor se adresează în primul rând studenţilor Facultăţii Urbanism şi Arhitectură, cât și celor de la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru din cadrul Universităţii ...
 • PROZOR-BARBALAT, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Suportul de curs este destinat studenților facultății de Cadastru, Geodezie și Construcții UTM, răspunzând pregnant necesităților de predare a limbii engleze - limbaj specializat. Sarcinile sânt formulate clar și laconic, ...
 • HODINITU, Elena; CUCIUC, Valentina; IONAŞCU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs prezentat este conceput ca suport didactic de bază la orele de limbă română/alolingvi - limbaj specializat, elaborat pentru studenții de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Lucrarea ...
 • CUCIUC, Valentina; GOLOVACI, Mariana; HODINITU, Elena; PROZOR–BARBALAT, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Materialul didactic prezentat este conceput ca suport didactic de bază la orele de limbă română/alolingvi – limbaj specializat și se adresează studenților de la Facultatea Design. Prezentul curs asigură un progres în ...
 • ARMAȘ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Acest curs se adresează studenților facultății Inginerie Economică şi Business din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, dar şi celor interesați să-şi aprofundeze cunoștințele în engleză - limbaj specializat din domeniul ...
 • MIHAIL-VELEȘCU, Lilia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul didactic are drept scop dezvoltarea limbajului de specialitate a studentului și familiarizarea acestuia cu structurile și expresiile specifice ale textului din domeniul tehnologiilor informaţionale și, totodată, ...
 • HODINITU, Elena; CUCIUC, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Prezentul curs este conceput ca suport didactic pentru diversele niveluri lingvistice de studenți alolingvi. Cursul constituie o programă minimă de învățământ care determină însușirea materiei la nivel comunicativ. Aceasta ...

View more