IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Managementul calităţii aplicat în alimentaţia publică

Show simple item record

dc.contributor.author CHIRSANOVA, Aurica
dc.contributor.author RADU, Oxana
dc.contributor.author BOIŞTEAN, Alina
dc.contributor.author CAPCANARI, Tatiana
dc.date.accessioned 2021-12-15T13:05:06Z
dc.date.available 2021-12-15T13:05:06Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation CHIRSANOVA, Aurica, RADU, Oxana, BOIŞTEAN, Alina et al. Managementul calităţii aplicat în alimentaţia publică: Note de curs. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Alimentaţiei şi Nutriţie. Chişinău: Tehnica UTM, 2021.136 p. ISBN 978-9975-45-736-1. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-736-1
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/18445
dc.description Fişierul ataşat conţine: Introducere, Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Notele de curs sunt destinate studenţilor cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţa redusă din cadrul Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentație și Nutriție, programele de studii 0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice, 1010.1 Servicii publice de nutriţie, 072 Managementul restaurantelor și serviciilor de catering. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject managementul calităţii en_US
dc.subject alimentaţie publică en_US
dc.subject securitatea alimentară en_US
dc.subject calitatea producţiei en_US
dc.subject industria alimentară en_US
dc.title Managementul calităţii aplicat în alimentaţia publică en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account