Publicații didactice

Recent Submissions

 • COVALIOV, Eugenia; CHIRSANOVA, Aurica; SIMINIUC, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Indicațiile metodice de față sunt destinate studenţilor cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţă redusă, Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentație și Nutriție, programele de studii 0721.1 Tehnologia ...
 • СУБОТИН, Ю.; ВЕРЕЖАН, A.; ДРУЦЭ, Р.; МУНТЕАНУ, Д.; ХАРИТОНОВ, С. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  В представленных методических указаниях по общей и неорганической химии в соответствии с программой курса по неорганической химии приводятся краткие теоретические обоснования, описание лабораторных работ, вопросы для ...
 • SANDULACHI, Elisaveta; BULGARU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Microbiologia industrială folosește diferite microorganisme, cum ar fi organisme naturale, mutanți selectați de laborator sau chiar organisme modificate genetic, pentru a produce o varietate foarte mare de produse industriale ...
 • BOEŞTEAN, Olga; NETREBA, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Prezentul îndrumar metodic este întocmit pe baza recomandărilor didactico-metodice ale programelor tipice şi este conceput pentru a acoperi programul analitic la disciplinele Tehnologia produselor alimentare IV, Controlul ...
 • КИРСАНОВА, Аурика; РАДУ, Оксана; БОИШТЯН, Алина; КАПКАНАРЬ, Татьяна (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Данные методические указания предназначены для студентов очной и заочной форм обучения факультета Пищевых Технологий, департамента Пищевых Продуктов и Питания, по специальностям 0721.1 Технология и менеджмент общественного ...
 • CHIRSANOVA, Aurica; RADU, Oxana; BOIŞTEAN, Alina; CAPCANARI, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs sunt destinate studenţilor cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţa redusă din cadrul Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentație și Nutriție, programele de studii 0721.1 Tehnologia ...
 • BABUC, Vasile; GUDUMAC, Eugeniu; PEŞTEANU, Ananie; CUMPANICI, Andrei (USAID, 2009)
  Sistemul superintensiv de cultură oferă posibilitatea de a utiliza în producere cele mai performante soiuri, de asemenea şi schimbarea rapidă a sortimentului conform cerinţelor peţii, datorită ciclului său relativ scurt ...
 • COVALIOV, Eugenia; PALADI, Daniela; CAPCANARI, Tatiana; CHIRSANOVA, Aurica (Tehnica UTM, 2021)
  Indicaţiile metodice cu privire la desfăşurarea practicii şi susţinerea raportului la specialitatea 1010.1 Servicii publice de nutriție sunt destinate studenţilor ciclului I – Licenţă, cu frecvenţă la zi, pentru facilitarea ...
 • MIJA, Nina; PALADI, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Îndrumarul de laborator este destinat studenților specialității 1011 Servicii publice de nutriție pentru însușirea disciplinei universitare la ciclul I Licență – Fiziologia umană. Tehnicile de cercetare expuse în îndrumar ...
 • ARHIP, Vasile; NAZARIA, Aliona; STRATAN, Alexandra (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de față include metodele de înmulțire a viței de vie și tehnologia producerii materialului săditor viticol standard lipsit de viroze și cancer bacterian. Lucrarea este destinată studenților de la specialitatea ...
 • CHIRSANOVA, Aurica; CAPCANARI, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Instrucțiunile cu privire la prelucrarea sanitară în cadrul unităților de alimentație publică sunt destinate studenţilor de la specialitatea 541.1 Tehnologia și Managementul Alimentaţiei Publice, 541.2 Tehnologia Produselor ...
 • CIUMAC, J.; CHIRSANOVA, A.; REȘITCA, V. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  La «Technologie culinaire» est une discipline scientifique qui étudie les outils et les techniques culinaires employées en cuisine, les mécanismes des phénomènes qui surviennent lors des transformations culinaires en vue ...
 • VLADEI, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  La « Biochimie » est une discipline scientifique qui a une importance primordiale pour les futurs spécialistes du domaine agro-alimentaire. En connaissant la composition chimique des matières premières et des aliments, ...
 • STURZA, Rodica; VEREJAN, Ana; HARITONOV, Svetlana; MUNTEANU, Diana; COVACI, Ecaterina; SCUTARU, Iurie; DRUŢĂ, Raisa; SUBOTIN, Iurie; GUREV, Angela; DRAGANCEA, Veronica; DRUŢĂ, Vadim; BAERLE, Alexei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Chimia este o știință fundamentală, care oferă cunoștințe aprofundate despre materie, energie și reacțiile dintre diferite substanțe, fiind asociată cu dezvoltarea unor industrii precum metalurgia, construcția de mașini, ...
 • BALANUȚĂ, Anatol; SCLIFOS, Aliona; COVACI, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea include teoria și practica metodelor de rezolvare a problemelor referitoare la calculele tehnologice în vinificația secundară şi specială. Lucrarea este destinată studenţilor anilor III și IV (U) cu forma de ...
 • ARHIP, Vasile; SCLIFOS, Aliona; POPA, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Ghidul practic viti-vinicol este destinat studenţilor cu specializarea 2204, tehnologia vinului şi a produselor derivate.
 • BĂLĂNUŢĂ, Anatolie; ARHIP, Vasile; CARPOV, Sofronii; SCLIFOS, Aliona; POPA, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Lucrarea include programul stagiului la practica tehnologică pentru studenţii specialităţii 451.3, Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare. Sunt incluse de asemenea planurile calendaristice de realizare ...
 • BĂLĂNUŢĂ, Anatolie; ARHIP, Vasile; SCLIFOS, Aliona; BOLDURESCU, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Lucrarea include programul stagiului pentru practica inginerească pentru studenţii specialităţii 451.3; Tehnologia vinului, a produselor obţinute prin fermentare. Sunt incluse de asemenea şi planurile calendaristice de ...
 • ANTONOVICI, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Conform planului nou de învăţămînt pentru ciclul I, aprobat de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, studenţii trec practica inginerească în semestrul 5. Prezentele indicaţii metodice conţin programul ...
 • СТУРЗА, Родика; АМАРИЙ, Вероника; СУБОТИН, Юрий (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2003)
  Даны примеры решения задач к разделам «Оптические методы анализа», «Электрохимические методы анализа», «Хроматографические методы анализа». Предназначены студентам 3 и 4 курсов технологических специальностей факультета ...

View more