Note de curs /curs de lecţii

 

Recent Submissions

 • GUREV, Angela; DRAGANCEA, Veronica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Suportul de curs este destinat studenților cu forma de învățământ la zi și cu frecvență redusă, Facultatea Tehnologia Alimentelor, programele de studii 0710.1 Inginerie și management în industria alimentară; 0721.1 Tehnologia ...
 • POPESCU, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Ciclul de prelegeri (partea I) la disciplina Tehnologia produselor alimentare II (Tehnologia produselor din lapte) este destinat studenților programului de studiu 0721.2 Tehnologia Produselor Alimentare, Facultatea Tehnologia ...
 • COVACI, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea este elaborată în conformitate cu cerințele tehnologice de producere și de calcul ale specialiștilor în domeniul de formare profesională Procesarea alimentelor. Prezenta lucrare este destinată studenților ciclului ...
 • MIJA, Nina; DESEATNICOV, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Notele de curs sunt destinate studenților specialității 721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice. Legităţile proceselor tehnologice respectate în întreprinderile de alimentaţie publică, modelele teoretice ale ...
 • SCLIFOS, Aliona; COVACI, Ecaterina; BORTA, Ana-Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Notele de curs conțin informații privind asigurarea și controlul activității de producție a alcoolului etilic rafinat, cum ar fi standardele pentru producția finită; pierderile și consumul de materii prime, materiale ...
 • STURZA, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Obiectivul general al notelor de curs constă în asigurarea competențelor generale şi transversale aferente elaborării propunerilor relevante de proiect şi managementului eficient al proiectelor. Astfel, studenții vor obține ...
 • SANDULACHI, Elisaveta; BULGARU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Microbiologia industrială este ramura biotehnologiei care aplică științe microbiologice pentru a crea produse industriale în cantități de masă, pentru utilizarea lor în diverse tehnologii. Această știință se concentrează ...
 • SANDULACHI, Elisaveta; BULGARU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Microbiologia industrială folosește diferite microorganisme, cum ar fi organisme naturale, mutanți selectați de laborator sau chiar organisme modificate genetic, pentru a produce o varietate foarte mare de produse industriale ...
 • КИРСАНОВА, Аурика; РАДУ, Оксана; БОИШТЯН, Алина; КАПКАНАРЬ, Татьяна (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Данные методические указания предназначены для студентов очной и заочной форм обучения факультета Пищевых Технологий, департамента Пищевых Продуктов и Питания, по специальностям 0721.1 Технология и менеджмент общественного ...
 • CHIRSANOVA, Aurica; RADU, Oxana; BOIŞTEAN, Alina; CAPCANARI, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs sunt destinate studenţilor cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţa redusă din cadrul Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentație și Nutriție, programele de studii 0721.1 Tehnologia ...
 • TATAROV, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Ciclul de prelegeri a disciplinei „Chimia produselor alimentare” se adresează studenţilor specialităţilor: 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”, 541.1 - „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, 552.2 - ...
 • LUPU, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Bazele ştiinţifice şi aspectele practice ale acestei problematici a ştiinţei şi tehnologiei panificaţiei sunt prezentate în urma studierii unei largi bibliografii de specialitate, sintetizării şi interpretării datelor ...
 • GHEŢIU, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentele note de curs la disciplina Chimia lemnului sînt destinate studenţilor specialităţii 543.1, Tehnologia prelucrării lemnului şi altor specialităţi din industria materialelor de construcţie, la secţia de zi şi cu ...
 • GHEŢIU, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentele note de curs la disciplina Chimia lemnului sînt destinate studenţilor specialităţii 543.1, Tehnologia prelucrării lemnului şi altor specialităţi din industria materialelor de construcţie, la secţia cu învăţămîntul ...
 • TATAROV, P.; SANDULACHI, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Ciclul de prelegeri a disciplinei „Chimia produselor alimentare” este destinat studenţilor specialităţilor: 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”, 541.1 - „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice” şi 552.2 - ...
 • BOEŞTEAN, Olga; LUPAŞCO, Andrei; GHENDOV-MOŞANU, Valentina; BANTEA-ZAGAREANU, Aliona (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  În prezenta lucrare sunt tratate unele probleme privind compoziţia chimică, valoarea nutritivă şi caracteristica merceologică a principalelor grupuri de produse alimentare. Sunt expuse unele noţiuni referitoare la ...
 • CHIRSANOVA, Aurica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Ciclul de prelegeri a disciplinei „Analiza senzorială a produselor lactate” este destinat studenţilor specialităţii „Tehnologia laptelui şi a produselor lactate”, facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. ...
 • TATAROV, P.; SANDULACHI, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Ciclul de prelegeri al disciplinei „Chimia produselor alimentare” este destinat studenţilor specialităţilor: 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”, 541.1 - „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, 552.2 - ...
 • BĂLĂNUŢĂ, Anatol; MUSTEAŢĂ, Grigore; GHERCIU-MUSTEAŢĂ, Lidia; POPOV, Vasilina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Lucrarea include părţile teoretică şi practică ale metodelor de rezolvare a problemelor referitoare la calculele tehnologice în vinificaţia primară. Este destinată studenţilor anului 2 U secţia cu frecvenţă la zi şi cu ...
 • MUSTEAŢĂ, Grigore; FURTUNA, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Materialul didactic în cauză îşi propune elucidarea unor teme care stau la baza studierii complexului aromatic al vinurilor, prezentînd informaţii despre compoziţie şi metode de analiză. Lucrarea este destinată studenţilor ...

View more