Browsing Note de curs /curs de lecţii by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • TATAROV, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Ciclul de prelegeri a disciplinei „Chimia produselor alimentare” se adresează studenţilor specialităţilor: 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”, 541.1 - „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, 552.2 - ...
 • LUPU, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Bazele ştiinţifice şi aspectele practice ale acestei problematici a ştiinţei şi tehnologiei panificaţiei sunt prezentate în urma studierii unei largi bibliografii de specialitate, sintetizării şi interpretării datelor ...
 • GHEŢIU, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentele note de curs la disciplina Chimia lemnului sînt destinate studenţilor specialităţii 543.1, Tehnologia prelucrării lemnului şi altor specialităţi din industria materialelor de construcţie, la secţia de zi şi cu ...
 • GHEŢIU, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentele note de curs la disciplina Chimia lemnului sînt destinate studenţilor specialităţii 543.1, Tehnologia prelucrării lemnului şi altor specialităţi din industria materialelor de construcţie, la secţia cu învăţămîntul ...
 • TATAROV, P.; SANDULACHI, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Ciclul de prelegeri a disciplinei „Chimia produselor alimentare” este destinat studenţilor specialităţilor: 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”, 541.1 - „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice” şi 552.2 - ...
 • CHIRSANOVA, Aurica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Ciclul de prelegeri a disciplinei „Analiza senzorială a produselor lactate” este destinat studenţilor specialităţii „Tehnologia laptelui şi a produselor lactate”, facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. ...
 • TATAROV, P.; SANDULACHI, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Ciclul de prelegeri al disciplinei „Chimia produselor alimentare” este destinat studenţilor specialităţilor: 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”, 541.1 - „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, 552.2 - ...
 • BOEŞTEAN, Olga; LUPAŞCO, Andrei; GHENDOV-MOŞANU, Valentina; BANTEA-ZAGAREANU, Aliona (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  În prezenta lucrare sunt tratate unele probleme privind compoziţia chimică, valoarea nutritivă şi caracteristica merceologică a principalelor grupuri de produse alimentare. Sunt expuse unele noţiuni referitoare la ...
 • MUSTEAŢĂ, Grigore; FURTUNA, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Materialul didactic în cauză îşi propune elucidarea unor teme care stau la baza studierii complexului aromatic al vinurilor, prezentînd informaţii despre compoziţie şi metode de analiză. Lucrarea este destinată studenţilor ...
 • BĂLĂNUŢĂ, Anatol; MUSTEAŢĂ, Grigore; GHERCIU-MUSTEAŢĂ, Lidia; POPOV, Vasilina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Lucrarea include părţile teoretică şi practică ale metodelor de rezolvare a problemelor referitoare la calculele tehnologice în vinificaţia primară. Este destinată studenţilor anului 2 U secţia cu frecvenţă la zi şi cu ...
 • BAERLE, Alexei; MACARI, Artur (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Suportul teoretic de curs pentru disciplina “Modelarea matematică a experimentului” este destinat studenţilor ciclului 2 (masteranzilor) Facultăţii Tehnologia şi Managementul în Industria Alimentară a Universităţii Tehnice ...
 • SANDULACHI, Luiza; POPESCU, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Notele de curs la disciplina Microbiologia generală sunt destinate studenţilor de la specialităţile: 541.1 – Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice; 541.2 – Tehnologia Produselor Alimentare; 541.3 – Tehnologia ...
 • Rodica STURZA (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Ces notes constituent une introduction aux lois et concepts qui gouvernent les propriétés cimiques de la matière et ses transformations. L’ouvrage est adressé aux étudiants de la Filière Francophone «Technologies Alimentaires».
 • SANDULACHI, Luiza; POPESCU, Liliana; BULGARU, Viorica (2015)
  Notele de curs la disciplina Microbiologia generală sunt destinate studenţilor de la specialităţile: 541.1 – Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice; 541.2 – Tehnologia Produselor Alimentare; 541.3 – Tehnologia ...
 • SIMINIUC, Rodica; GUTIUM, Olga; REŞITCA, Vladislav; CHIRSANOVA, Aurica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Suportul de curs este destinat studenţilor specialităţii 541.1.Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice pentru a facilita însuşirea materialului didactic la disciplina Analiza senzorială şi controlul tehno-chimic ...
 • BOEŞTEAN, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  În ultimele decenii, pe baza dezvoltării cercetărilor ştiinţifice, în industria de panificaţie a avut loc o diversificare şi modernizare a tehnologiilor de procesare. Prezenta lucrare conţine o diversă gamă de metode şi ...
 • SANDULACHI, Luiza; BULGARU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Notele de curs la disciplina „Microbiologia general” sunt destinate studenţilor de la specialităţile: 541.1 – Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice; 541.2 – Tehnologia Produselor Alimentare; 541.3 – Tehnologia ...
 • CIOBANU, Corina; DESEATNICOV, Olga; STURZA, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Notele de curs Legislaţie alimentară cuprind elementele de bază ale cadrului legislativ-normativ în domeniul legislaţiei alimentelor în Republica Moldova, analiza elementelor esenţiale ale sistemului de siguranţă a ...
 • ZADOROJNÂI, Larisa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Lucrarea prezintă o sinteză a metodelor fizico-chimice de analiză, utilizate în cercetarea produselor alimentare şi farmaceutice.Poate servi drept suport pentru formarea specialiştilor în domeniul ştiinţelor agroalimen ...
 • SANDULACHI, Luiza; RUBŢOV, Silvia; SANDU, Iulia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Indicaţiile metodice la disciplina Microbiologia generală sunt destinate studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la specialităţile Facultăţii Tehnologia Alimentelor. Materialul este prezentat în conformitate cu ...

Search DSpace


Browse

My Account