Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • CHIRSANOVA, Aurica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Ciclul de prelegeri a disciplinei „Analiza senzorială a produselor lactate” este destinat studenţilor specialităţii „Tehnologia laptelui şi a produselor lactate”, facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. ...
 • SIMINIUC, Rodica; GUTIUM, Olga; REŞITCA, Vladislav; CHIRSANOVA, Aurica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Suportul de curs este destinat studenţilor specialităţii 541.1.Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice pentru a facilita însuşirea materialului didactic la disciplina Analiza senzorială şi controlul tehno-chimic ...
 • MUSTEAŢĂ, Grigore; FURTUNA, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Materialul didactic în cauză îşi propune elucidarea unor teme care stau la baza studierii complexului aromatic al vinurilor, prezentînd informaţii despre compoziţie şi metode de analiză. Lucrarea este destinată studenţilor ...
 • LUPU, Olga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Bazele ştiinţifice şi aspectele practice ale acestei problematici a ştiinţei şi tehnologiei panificaţiei sunt prezentate în urma studierii unei largi bibliografii de specialitate, sintetizării şi interpretării datelor ...
 • BĂLĂNUŢĂ, Anatol; MUSTEAŢĂ, Grigore; GHERCIU-MUSTEAŢĂ, Lidia; POPOV, Vasilina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Lucrarea include părţile teoretică şi practică ale metodelor de rezolvare a problemelor referitoare la calculele tehnologice în vinificaţia primară. Este destinată studenţilor anului 2 U secţia cu frecvenţă la zi şi cu ...
 • VEREJAN, Ana; HARITONOV, Svetlana; SUBOTIN, Iurie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Cursul de chimie analitică este adresat, în principal, studenţilor de la Facultatea Tehnologia Alimentelor a Universităţii Tehnice a Moldovei, precum şi celor cărora noţiunile de chimie analitică le sunt necesare pentru ...
 • TATAROV, P.; SANDULACHI, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Ciclul de prelegeri a disciplinei „Chimia produselor alimentare” este destinat studenţilor specialităţilor: 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”, 541.1 - „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice” şi 552.2 - ...
 • TATAROV, P.; SANDULACHI, L. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Ciclul de prelegeri al disciplinei „Chimia produselor alimentare” este destinat studenţilor specialităţilor: 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”, 541.1 - „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, 552.2 - ...
 • TATAROV, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Ciclul de prelegeri a disciplinei „Chimia produselor alimentare” se adresează studenţilor specialităţilor: 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”, 541.1 - „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, 552.2 - ...
 • Rodica STURZA (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2015)
  Ces notes constituent une introduction aux lois et concepts qui gouvernent les propriétés cimiques de la matière et ses transformations. L’ouvrage est adressé aux étudiants de la Filière Francophone «Technologies Alimentaires».
 • GHEŢIU, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentele note de curs la disciplina Chimia lemnului sînt destinate studenţilor specialităţii 543.1, Tehnologia prelucrării lemnului şi altor specialităţi din industria materialelor de construcţie, la secţia de zi şi cu ...
 • MIJA, Nina (Tehnica UTM, 2019)
  Notele de curs prezente au caracter integrativ și sunt destinate studenților, care tind să exploreze multiplele domenii de cunoaștere și dezvoltare a conceptelor de produs alimentar, tehnologie de prelucrare a produsului ...
 • MIJA, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Notele de curs sunt destinate studenților specializării 541.1 Tehnologia și managementul produselor alimentației publice. Teoria domeniilor de cercetare, inovare și creare a produselor alimentare noi sau fortificate poate ...
 • COVALIOV, Eugenia; SUHODOL, Natalia; DESEATNICOVA, Olga; STURZA, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Suportul de curs Legislație alimentară cuprinde elementele de bază ale cadrului legislativ normativ în domeniul legislației alimentelor în Republica Moldova, analiza elementelor esențiale ale sistemului de siguranță a ...
 • CIOBANU, Corina; DESEATNICOV, Olga; STURZA, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2017)
  Notele de curs Legislaţie alimentară cuprind elementele de bază ale cadrului legislativ-normativ în domeniul legislaţiei alimentelor în Republica Moldova, analiza elementelor esenţiale ale sistemului de siguranţă a ...
 • GHEŢIU, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Prezentele note de curs la disciplina Chimia lemnului sînt destinate studenţilor specialităţii 543.1, Tehnologia prelucrării lemnului şi altor specialităţi din industria materialelor de construcţie, la secţia cu învăţămîntul ...
 • CHIRSANOVA, Aurica; RADU, Oxana; BOIŞTEAN, Alina; CAPCANARI, Tatiana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Notele de curs sunt destinate studenţilor cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţa redusă din cadrul Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Departamentul Alimentație și Nutriție, programele de studii 0721.1 Tehnologia ...
 • ZADOROJNÂI, Larisa (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Lucrarea prezintă o sinteză a metodelor fizico-chimice de analiză, utilizate în cercetarea produselor alimentare şi farmaceutice.Poate servi drept suport pentru formarea specialiştilor în domeniul ştiinţelor agroalimen ...
 • SANDULACHI, Luiza; RUBŢOV, Silvia; SANDU, Iulia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Indicaţiile metodice la disciplina Microbiologia generală sunt destinate studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la specialităţile Facultăţii Tehnologia Alimentelor. Materialul este prezentat în conformitate cu ...
 • SANDULACHI, Luiza; BULGARU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2016)
  Notele de curs la disciplina „Microbiologia general” sunt destinate studenţilor de la specialităţile: 541.1 – Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice; 541.2 – Tehnologia Produselor Alimentare; 541.3 – Tehnologia ...

Search DSpace


Browse

My Account