IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Chimia Produselor Alimentare. Ciclu de prelegeri. Partea II

Show simple item record

dc.contributor.author TATAROV, P.
dc.contributor.author SANDULACHI, L.
dc.date.accessioned 2021-06-15T07:57:56Z
dc.date.available 2021-06-15T07:57:56Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation TATAROV, P., SANDULACHI, L. Chimia Produselor Alimentare. Ciclu de prelegeri. P. 2. Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. Cat. Tehnologia conservării, 2008. 129 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15901
dc.description Fişierul ataşat conţine: Prefaţă, Cuprins, Bibliografie.. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Ciclul de prelegeri a disciplinei „Chimia produselor alimentare” este destinat studenţilor specialităţilor: 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”, 541.1 - „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice” şi 552.2 - „Biotehnologii industriale” a Facultăţii Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. Materialele prelegerilor sunt selectate şi expuse în conformitate cu programul de învăţământ al specialităţii 541.2 - „Tehnologia produselor alimentare”. În scopul elucidării mai detaliate a unor probleme complexe referitor la proprietăţile funcţionale ale substanţelor chimice în compoziţii alimentare, în materialele prelegerilor sunt incluse suplimentar unele informaţii din disciplinele biochimia, chimia fizică, microbiologia şi tehnologia alimentară. De asemenea, prelegerile propuse conţin informaţii despre modificările compuşilor chimici ai alimentelor în fluxul de producţie şi la păstrare, caracteristici fizicochimice, indicii proprietăţilor senzoriale ai produselor alimentare. Partea a doua a ciclului de prelegeri include trei teme din programul de învăţământ. În continuare va fi publicată şi partea a treia a prelegerilor „Chimia produselor alimentare”, care va cuprinde următoarele două teme. Ciclul de prelegeri se adresează studenţilor cu forma de învăţământ la zi şi cu frecvenţă redusă. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject produse alimentare en_US
dc.title Chimia Produselor Alimentare. Ciclu de prelegeri. Partea II en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account