Show simple item record

dc.contributor.author BOBICEV, Victoria
dc.date.accessioned 2023-10-03T10:12:11Z
dc.date.available 2023-10-03T10:12:11Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation BOBICEV, Victoria. Învățare automată: Suport de curs. Universitatea Tehnică a Moldovei. Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Dep. Informatică și Ingineria Sistemelor. Chişinău: Tehnica UTM, 2023. 127 p. ISBN 978-9975-45-964-8. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-964-8
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/24333
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Lucrarea de faţă conţine material teoretic însoțit de exemple explicate detaliat referitor la cei mai cunoscuți algoritmi de învățare automată și metodele de aplicare a lor care includ analiza și preprocesarea datelor de învățare, principiile de lucru ale algoritmilor, pașii princpali de utilizare a algoritmilor și metodele de evaluare a rezultatelor obținute. În final, este descris un set de instrumente soft WEKA care conține modulele necesare tuturor etapelor de utilizare a algoritmilor de învățare automată și un număr vast de implementări ale algoritmilor dați. Materialul expus în lucrare este necesar la studierea disciplinei Învățarea automată inclusă în planul de învățământ pentru programele de studii superioare de licență Infromatica aplicată și Managementul aplicațiilor infromaționale, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM. De asemenea, materialul va servi drept suport la îndeplinirea lucrărilor de laborator la disciplina menționată. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject algoritmi de învățare automata en_US
dc.subject învățare automată en_US
dc.title Învățare automată: Suport de curs en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account