Browsing Note de curs /curs de lecţii by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • MORARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În lucrare sunt prezentate principalele metode de calcul numeric pentru rezolvarea unor probleme ce pot fi întâlnite frecvent în practică. Ea se adresează în primul rând studenţilor Universităţii Tehnice a Moldovei şi va ...
 • MAXIM, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Lucrarea a fost concepută în sprijinul studenţilor anului I universitar, învăţământul la zi, specialitatea Informatică Aplicată a facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Scopul acestei lucrări este de ...
 • ANISCHIEVICI, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Texts for discussion is designed for upper -intermediate and advanced students who are studying at speciality Applied Informatics. It aims at helping students to learn about Britain, its traditions and everyday life. The ...
 • PEREBINOS, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  În lucrare sunt prezentate bazele matemtaticii lingvistice, disciplină utilă pentru dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor studenţilor în a utiliza metodele logicii matematice la rezolvarea diverselor probleme cu caracter ...
 • BOBICEV, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  Lucrarea dată conţine descrierea proiectelor din domeniul Lingvisticii Computaţionale care au drept scop crearea bazelor de cunoştinţe lingvistice. Din mulţimea proiectelor în domeniul dat sunt selectate cele mai cunoscute ...
 • MORARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  În lucrare este tratată metoda simplex în vederea utilizării acestea în determinarea soluțiilor optime a problemelor de programare liniară, de programare în numere întregi, de programare liniar-fracționară. Se prezintă ...
 • ARHIP, Vasile; CHISTOL, Vitalie; SCLIFOS, Aliona; NAZARIA, Aliona (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Indicațiile metodice de față (ediția a III-a revăzută și adăugită) conţin descrierea agrobiologică a principalelor specii de viţă de vie, având drept scop iniţierea studenților în analiza senzorială a strugurilor, ...
 • CHIREV, Pavel; BEŞLIU, Victor; CIORBĂ, Dumitru; SAVA, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  În acest curs vor fi reflectate unele probleme legate de managementul proceselor de proiectare a sistemelor informaţionale, modul de alegere a variantei de proiect optimă şi de întocmire a unui proiect al unui sistem ...
 • BEȘLIU, Victor; CIORBĂ, Dumitru; COLESNIC, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Prin noţiunea sistem de operare înţelegem modulele program ale sistemului de calcul care administrează resursele fizice (procesoarele, memoria, dispozitivele de intrare/ieşire etc.) și logice (datele, informația, ...
 • MORARU, Vasile; ISTRATI, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Le présent ouvrage montre les principales méthodes de calcul numérique matriciel pour résoudre les problèmes qui peuvent être rencontrés fréquemment dans la pratique. Cet ouvrage est destiné premièrement aux étudiants de ...
 • ROTARU, Lilia; OȘOVSCHI, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de față reprezintă un material didactic modern care abordează teme actuale din domeniul arhitecturilor sistemelor de operare. Utilizarea tot mai frecventă a sistemelor de operare moderne presupune înțelegerea ...
 • BRANIŞTE, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de faţă, Tehnologii informaționale (Windows 10, Word 2016, Excel 2016), este un ghid privind sistemul de operare Windows, tehnoredactarea în Word şi lucrul cu registrele de calcul tabelar Excel. Lucrarea reprezintă ...
 • БУЗУРНЮК, Степан; МОРАРУ, Василе (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Данное учебное пособие предназначено для студентов факультета CIM и содержит темы входящие в дисциплину “Численные методы”. В работе отражены основные методы и алгоритмы численного решения нелинейных уравнений, систем ...
 • SUDACEVSCHI, Viorica; CĂRBUNE, Viorel; CALMÎCOV, Igor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea include descrieri teoretice din disciplina Proiectarea cu dispozitive programabile. De asemenea, acest material servește drept suport pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator la disciplina menționată. ...
 • COANDĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În lucrare sunt descrise noțiuni teoretice și instrumente practice orientate spre ghidarea proiectării și dezvoltării aplicațiilor pe dispozitive mobile Android. Abordarea pronunțată a aspectului practic exprimat prin ...
 • BOBICEV, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrarea de faţă conţine material teoretic însoțit de exemple explicate detaliat referitor la cei mai cunoscuți algoritmi de învățare automată și metodele de aplicare a lor care includ analiza și preprocesarea datelor de ...

Search DSpace


Browse

My Account