IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Fundamentarea iniţierii unei afaceri din sectorul alimentaţiei publice în mun. Chişinău

Show simple item record

dc.contributor.advisor DESETNICOVA, Olga
dc.contributor.author LEVCĂ, Alexandru
dc.date.accessioned 2021-07-30T07:50:07Z
dc.date.available 2021-07-30T07:50:07Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation LEVCĂ, Alexandru. Fundamentarea iniţierii unei afaceri din sectorul alimentaţiei publice în mun. Chişinău: tz. de master: Programul de studiu: Managementul Restaurantelor şi a Serviciilor de Catering. Cond. şt. Olga DESETNICOVA. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2019. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/16666
dc.description Fișierul atașat conține: Rezumat, Cuprins, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract În această teză a fost analizată procedura de iniţiere şi de fundamentare al unei afaceri în domeniul alimentaţiei publice în mun. Chişinău, ca bază fiind luată o unitate de tip cantină şi anume compania ”Sprion Impex” SRL. Au fost analizate aşa criterii de bază ca brand-ul companiei, startegia de marketing şi de management cât şi cadrul legislativ normative ce ţine de iniţierea şi derularea afacerii. O atenţie deosebită a fost acordată planului de afaceri iniţial şi al aspectului economic real în procesul de derulare al activităţii. Au fost pe parcurs depistate careva lacune ce ţin în special de activitatea de marketing şi managerială, în final efectuând recomandări de îmbunătăţire al acestor aspecte. Prezenta teză este structurată în 3 capitole şi prezentată pe un număr de 86 pagini, inclusiv 11 Anexe. en_US
dc.description.abstract In this thesis, was analyzed the procedure of starting and founding in the field of public food in the municipality of Chisinau, as the basis was chosen a catering unit of type canteen, namely the company "Sprion Impex" SRL. Such basic criteria were analyzed as the company brand, the marketing and management company as well as the legislative framework regarding the initiation and running of the business. Particular attention was paid to the initial business plan and the real economic aspect in the process of carrying out the activity. Some gaps were found during the marketing and managerial activity, finally making recommendations to improve these aspects. This thesis is structured in 3 Chapters and presentet on 86 pages, including 11 Attachments.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject alimentaţie publică en_US
dc.subject cantine en_US
dc.subject catering en_US
dc.subject canteens en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.title Fundamentarea iniţierii unei afaceri din sectorul alimentaţiei publice în mun. Chişinău en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account