IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Chimie generală şi anorganică: Culegere de probleme pentru îndeplinirea lucrărilor de control la specialităţile tehnologice

Show simple item record

dc.contributor.author VEREJAN, Ana
dc.contributor.author HARITONOV, Svetlana
dc.contributor.author CERNEGA, Larisa
dc.contributor.author SUBOTIN, Iurie
dc.date.accessioned 2021-06-24T07:09:56Z
dc.date.available 2021-06-24T07:09:56Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation VEREJAN, Ana, HARITONOV, Svetlana, CERNEGA, Larisa et al. Chimie generală şi anorganică: Culegere de probleme pentru îndeplinirea lucrărilor de control la specialităţile tehnologice. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Chimie. Chişinău: Tehnica UTM, 2006. 94 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/16225
dc.description Fişierul ataşat conţine: Introducere, Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Culegerea de probleme dată este elaborată în conformitate cu programa de învăţămînt la chimia generală şi anorganică pentru studenţii specialităţilor tehnologice cu studii la zi şi frecvenţă redusă. Una din formele principale de studiu a obiectelor de către studenţii cu studii la zi şi reduse este lucrul de sine stătător exprimat prin studierea temelor teoretice din manuale, efectuarea lucrărilor de control şi de laborator şi aplicarea cunoştinţelor la susţinerea temelor de verificare. Rezolvarea problemelor şi alcătuirea ecuaţiilor reacţiilor chimice de diverse tipuri şi forme este un mod eficient de control a cunoştinţelor şi un mijloc de consolidare a materialului teoretic, care contribuie la formarea unei gândiri sistematice de însuşire. Problemele şi exerciţiile propuse sunt repartizate în 100 variante a câte 2 lucrări de verificare, realizate individual. Prezenta lucrare este destinată studenţilor anului I, specialităţile tehnologice. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject probleme en_US
dc.subject chimie generală en_US
dc.subject chimie anorganică en_US
dc.title Chimie generală şi anorganică: Culegere de probleme pentru îndeplinirea lucrărilor de control la specialităţile tehnologice en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account