Browsing Note de curs /curs de lecţii by Title

Sort by: Order: Results:

 • MAXIM, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Lucrarea a fost concepută în sprijinul studenţilor anului I universitar, învăţământul la zi, specialitatea Informatică Aplicată a facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Scopul acestei lucrări este de ...
 • PEREBINOS, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  În lucrare sunt prezentate bazele matemtaticii lingvistice, disciplină utilă pentru dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor studenţilor în a utiliza metodele logicii matematice la rezolvarea diverselor probleme cu caracter ...
 • COANDĂ, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În lucrare sunt descrise noțiuni teoretice și instrumente practice orientate spre ghidarea proiectării și dezvoltării aplicațiilor pe dispozitive mobile Android. Abordarea pronunțată a aspectului practic exprimat prin ...
 • SUDACEVSCHI, Viorica; CĂRBUNE, Viorel; CALMÎCOV, Igor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea include descrieri teoretice din disciplina Proiectarea cu dispozitive programabile. De asemenea, acest material servește drept suport pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator la disciplina menționată. ...
 • CHIREV, Pavel; BEŞLIU, Victor; CIORBĂ, Dumitru; SAVA, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  În acest curs vor fi reflectate unele probleme legate de managementul proceselor de proiectare a sistemelor informaţionale, modul de alegere a variantei de proiect optimă şi de întocmire a unui proiect al unui sistem ...
 • MORARU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012)
  În lucrare este tratată metoda simplex în vederea utilizării acestea în determinarea soluțiilor optime a problemelor de programare liniară, de programare în numere întregi, de programare liniar-fracționară. Se prezintă ...
 • BEȘLIU, Victor; CIORBĂ, Dumitru; COLESNIC, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Prin noţiunea sistem de operare înţelegem modulele program ale sistemului de calcul care administrează resursele fizice (procesoarele, memoria, dispozitivele de intrare/ieşire etc.) și logice (datele, informația, ...
 • BRANIŞTE, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Lucrarea de faţă, Tehnologii informaționale (Windows 10, Word 2016, Excel 2016), este un ghid privind sistemul de operare Windows, tehnoredactarea în Word şi lucrul cu registrele de calcul tabelar Excel. Lucrarea reprezintă ...
 • ARHIP, Vasile; CHISTOL, Vitalie; SCLIFOS, Aliona; NAZARIA, Aliona (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Indicațiile metodice de față (ediția a III-a revăzută și adăugită) conţin descrierea agrobiologică a principalelor specii de viţă de vie, având drept scop iniţierea studenților în analiza senzorială a strugurilor, ...
 • БУЗУРНЮК, Степан; МОРАРУ, Василе (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Данное учебное пособие предназначено для студентов факультета CIM и содержит темы входящие в дисциплину “Численные методы”. В работе отражены основные методы и алгоритмы численного решения нелинейных уравнений, систем ...

Search DSpace


Browse

My Account