IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza calităţii serviciilor prestate de unele unităţi de alimentaţie publică din mun. Chişinău

Show simple item record

dc.contributor.advisor DESEATNICOV, Olga
dc.contributor.author PRODAN, Victoria
dc.date.accessioned 2021-02-19T07:54:26Z
dc.date.available 2021-02-19T07:54:26Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation PRODAN, Victoria. Analiza calităţii serviciilor prestate de unele unităţi de alimentaţie publică din mun. Chişinău: tz. de master: Programul de studiu: Managementul Restaurantelor şi a Serviciilor de Catering. Cond. şt. Olga DESEATNICOV, 2016. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/13173
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Résumé, Cuprins. en_US
dc.description.abstract În lucrare a fost propusă să definirea noțiunilor de bază în siguranță preparatelor alimentației publice, calitatea produselor alimentare, metode de analiză și determinare a calității. Deasemenea, unul din obiectivele lucrării date, este analiza nivelului de satisfacție a consumatorilor privind calitatea serviciilor prestate în unitățile de alimentație publică din mun.Chișinău. en_US
dc.description.abstract Dans l’ouvrage qui suit je me suis proposée de définir les notions de base dans la sécurité de l’alimentation publique, les méthodes d’analyse et d’identification de la qualité. De même, un autre objectif vise l’analyse du niveau de satisfaction des consommateurs quant à la qualité des services prestés dans les restaurations publiques de Chișinău. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject alimentaţie publică en_US
dc.subject siguranţa alimentelor en_US
dc.subject unităţi de alimentaţie publică en_US
dc.subject sécurité de l’alimentation publique en_US
dc.subject alimentation publique en_US
dc.title Analiza calităţii serviciilor prestate de unele unităţi de alimentaţie publică din mun. Chişinău en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account