IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Analiza managementului producerii a trei U.A.P. din reţeaua Blinoff, or. Chişinău

Show simple item record

dc.contributor.advisor CHIRSANOVA, Aurelia
dc.contributor.author COJOCARU, Liliana
dc.date.accessioned 2021-02-18T13:21:20Z
dc.date.available 2021-02-18T13:21:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation COJOCARU, Liliana. Analiza managementului producerii a trei U.A.P. din reţeaua Blinoff, or. Chişinău: tz. de master: Programul de studiu: Managementul Restaurantelor şi a Serviciilor de Catering. Cond. şt. Aurelia CHIRSANOVA, 2016. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/13159
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins. en_US
dc.description.abstract Teza de master include introducere, 3 capitole proprii, concluzii, lista bibliografică și anexe. În capitolul I sunt reflectate regulile de bază și principiile de funcționare a Unităților de Alimentatie Publică, inclusiv cerințele față de aprovizionarea cu materii prime, forță de muncă, dotarea cu utilaj, asigurarea cu apă și canalizare, încălzire, ventilare etc. În capitolul II este realizată o amplă analiză a activității U.A.P. BLINOFF, inclusiv: locul amplasării; este realizată o analiză timp de 2 săptămîni a numărului de consumatori, bucate realizate ; tipuri de mese, cît și repartizarea tipuri de banchete pe zilele săptămînii. en_US
dc.description.abstract The master thesis includes introduction, three chapters own conclusions, bibliography and appendices. In Chapter I reflected the basic rules and principles of operation of catering, including requirements for supply of raw materials, labor, provision of equipment, provision of water and sanitation, heating, ventilation etc. Chapter II is carried out a comprehensive analysis of UAP activity BLINOFF including: site location; analysis is performed for 2 weeks in the number of consumers made dishes; types of meals, as well as distribution of types of benches days of the week. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject unităţi de alimentaţie publică en_US
dc.subject catering establishments en_US
dc.title Analiza managementului producerii a trei U.A.P. din reţeaua Blinoff, or. Chişinău en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account