Teze de master: Recent submissions

 • SUBOTIN, Stela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul tezei de master constă în evaluarea politicii de securitate alimentară, guvernanța și realizările cheie ale asigurării securității alimentare la nivel național în Republica Moldova. Pentru realizarea scopului propus ...
 • ZАMFIR, Irinа (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Sсорul luсrării еlаbоrаtе: аnаlizа influеnțеi difеritоr mеtоdе dе рăstаrе а соаrnеlоr аsuрrа рrорriеtățilоr fiziсо сhimiсе și nutrivе а асеstоrа și са urmаrе аlеgеrеа mеtоdеi орtimе dе рăstrаrе. Оbiесtivеlе еsеnțiаlе ...
 • SPORTOVA, Elina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Основными целями данной работы являются анализ сектора HoReCa на территории Республики Молдова, а также рассмотрение инновационного оборудования и крупных поставщиков. Задачами работы являются исследование теоретических ...
 • JECOV, Denis (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  В процессе изучения и сбора информации с многочисленных источников, в ходе работы были выявлены и аргументированы основные аспекты, необходимые для качественного ресторанного менеджмента. Задачей данной работы является ...
 • ROTARU, Marius-Octavian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Teza vizează analiza, cercetarea și găsirea posibilităților de optimizare si dezvoltare a companiei Paninella.
 • ROTARI, Iana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În lucrarea dată a fost elaborată tehnologia de obţinere a emulsiilor de tip maioneză pe bază de amestec de ulei de floarea soarelui şi ulei din semințe de struguri. Astfel s-au obţinut emulsii cu 50% grăsime, cu diferite ...
 • REBEJA, Nadejda (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul tezei: analiza activității întreprinderii de catering spitalicesc în cadrul instituției internaționale Medpark și propunerea anumitor optimizări, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate de către I.C.S. Sbora Service ...
 • OLARU, Alina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul cercetării constă în valorificarea si identificarea compușilor biologic activi din diferite tipuri de aloe , analiza influentei metodelor de prelucrare asupra conservării compușilor biologic activi din aloe, creșterea ...
 • HORTIUC, Maria; RADU, Oxana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: studierea particularităților alimentației copiilor cu dizabilități intelectuale și elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea alimentației lor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. ...
 • GAICEAN, Alina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  În cadrul acestei teze de master, a fost efectuat un studiu al corelației între nutriție și tulburări din spectrul autist (TSА) la copiii di Republica Moldova.
 • CRAVCENCO, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Целью данной работы является оценка нутритивного статуса железа у учеников, питающихся в таких школах, а рабочим материалом послужило меню и ученики теоретического лицея «Академик Константин Сибирский» - Кишинев.
 • CEBOTARU, Eugeniu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Tema acestei lucrări este Conținutul de calciu în rațiile alimentare a elevilor din Municipiul Chișinău. Scopul lucrării date este Studierea conținutului de calciu în rațiile alimentare a elevilor din Municipiul Chișinău.
 • ALEXEI, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul tezei de master a fost de a studia posibilitatea de valorificare a gutuiului în obținerea unor băuturi de tip lichioruri. Pentru atingerea acestui scop au fost trasate următoarele obiective: de a realiza un studiu ...
 • BOTNARI, Victoria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul tezei de master a fost de a studia posibilitatea de valorificare a porumbelelor în obținerea unor băuturi spirtoase de tipul lichiorului. Pentru realizarea scopului tezei de master au fost stabilite următoarele ...
 • WENXUAN, Zhang (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Obiectivul tezei este stabilirea unei metode analitice pentru determinarea vitaminei C în cătină prin cromatografie lichidă de înaltă performanță cu detector cu diode (HPLC-PDA) pe baza exemplelor experimentale de diferiți ...
 • UZUN, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul muncii este să se investigheze influența microalozolilor din Spirulina și Chlorella asupra indicatorilor fizico-chimici, organoleptici și indicatori de calitate ai produselor de brutărie.
 • TUTUNARU, Anastasia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Industriile alimentare caută să încorporeze ingrediente nutritive, deoarece acestea ar putea aduce valoare adăugată produselor alimentare finale. Una dintre cele mai interesante opțiuni este că cătina datorită faptului că ...
 • TABAN, Andrian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul tezei: studierea și analiza pieței de lactate din Republica Moldova, a siguranței și inofensivității alimentare a produselor lactate autohtone, dar și cele de import plasate în rețelele de magazine din mun. ...
 • ȘMATOC, Valentina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul tezei este aprecierea calității semipreparatelor din carne tocată autohtone prin depistarea fraudei alimentare. Teza de master este structurată în patru capitole unde sunt studiate semipreparatele din carne tocată ...
 • SAMSON, Maxim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Prin această lucrare se pun la dispoziție informații despre importanța calității cărnii de pasăre, noțiuni despre produsele avicole, factorii care influențează calitatea cărnii precum şi metodele folosite în aprecierea ...

Search DSpace


Browse

My Account