2017

 

Recent Submissions

 • MONAICO, Eduard; MONAICO, Elena; URSAKI, Veaceslav; TIGINYANU, Ion (Technical University of Moldova, 2017)
  We report on the application of special design of masks for the purpose of electrochemical etching of InP single crystals which enables one to change in a controlled fashion the direction of propagation of pores, including ...
 • DUMITRAS, Petru; BOLOGA, Mircea; CEORNEA, Viorel; BALAN, Gheorghe (Technical University of Moldova, 2017)
  În lucrare sunt propuse câteva soluţionări tehnologice de procesare a materiei prime aromatice. A fost elaborată, asamblată şi testată o instalaţie pilot de procesare a plantelor aromatice cu capacitatea de până la 400 ...
 • DUMITRAS, Petru; BOLOGA, Mircea; CUBRIŢCAIA, Tatiana; BALAN, Gheorghe; STÎNGACI, Eugenia (Technical University of Moldova, 2017)
  În lucrare sunt prezentate cercetările experimentale privind tratarea cavitaţională ultrasonoră a seminţelor de tomate nefărămiţate în soluţia apă-alcool 70%. După tratarea cavitaţională compoziţia obţinută a fost supusă ...
 • EVTODIEV, Igor (Technical University of Moldova, 2017)
  În lucrare se pune în evidență importanța testelor de evaluare la fizică prin corectitudinea itemilor elaborați conform matricii de specificații și scoaterea în evidență a greșelilor de profil pentru unii itemi de fizică ...
 • EVTODIEV, Igor; CARAMAN, Iuliana; KANTSER, Valeriu; EVTODIEV, Silvia; GAȘIN, Petru; SPRINCEAN, Veaceslav; DMITROGLO, Liliana; ZASAVIȚCHI, Efim; UNTILA, Dumitru; CARAMAN, Mihail (Technical University of Moldova, 2017)
  Compusul Ga2S3 aparține la clasa materialelor semiconductoare cu defecte structurale proprii. În rețeaua cristalină vacanțele reprezintă 1/3 din nodurile cationice. Acest material se cercetează intens ultimii ani datorită ...
 • SIDORENKO, Anatolie (Technical University of Moldova, 2017)
  When a good bright man leaves, the world becomes poorer. In April this year, the scientific community of Moldova lost an outstanding scientist, while the Moldavian Journal of the Physical Sciences lost its first editor-in-chief, ...
 • ПОТАПОВ, Е.И.; ЗАСАВИЦКИЙ, Е. А. (Technical University of Moldova, 2017)
  Результаты теоретических и экспериментальных исследований указывают на возможность изменения летних сумм осадков под влиянием активных воздействий (АВ) на градовые процессы как на защищаемых (ЗТ), так и прилегающих к ним ...
 • PALISTRANT, M. E.; CALALB, Mihail; URSU, Vitalie (Technical University of Moldova, 2017)
  The contribution of Moldavian theoretical physicists to the development of the theory of superconductivity in systems with many energy bands and the application of this theory to the description of experimental results on ...
 • CALALB, Mihail (Technical University of Moldova, 2017)
  Nowadays there is a growing interest at international level for inquiry-based science and math education (IBSE). From the very beginning we have to state that the accent within IBSE is put on the learning effort of students. ...
 • VUTCARIOVA, Irina (Technical University of Moldova, 2017)
  Sfera de producere reexaminează cerinţele ecologice şi o astfel de renaştere se petrece în industria de prelucrare a laptelui, anume la utilizarea produselor lactate secundare. Elaborarea tehnologiilor fără deşeuri la ...
 • KERNER, Ia. I. (Technical University of Moldova, 2017)
  The diode detectors (DD) play an important role in radio technique and electronics. The use of high frequencies (above 1 GHz) stimulated the careful study of diodes with Schottky barrier. These diodes use the quick-acting ...
 • ШАРАГОВ, Василий; РАЙФУРА, Светлана (Technical University of Moldova, 2017)
  Для исследования состава и структуры поверхностных слоев стекла применяются различные методы физико-химического анализа. Для анализа поверхностных слоев модельных стекол простых составов применяется метод HF – секционирования, ...
 • МАНГИР, А. Г.; КОРОВАЙ, А. В. (Technical University of Moldova, 2017)
  Уникальные оптические свойства тонких полупроводниковых плёнок (ТПП) вызывают повышенный интерес с точки зрения больших перспектив их практического применения. Нелинейная связь межу полем распространяющейся через ТПП ...
 • MALAESTEAN, Iurie L.; SHOVA, Sergiu; DRAGANCEA, Diana (Technical University of Moldova, 2017)
  In the last two decades there is a continuing search for new synthetic methods that can yield new polynuclear molecular species with unusual or novel magnetic properties. In this paper, we describe the use of aldehyde-based ...
 • ХАМИДУЛЛИН, Р. А.; БРУСЕНСКАЯ, Е. И. (Technical University of Moldova, 2017)
  Из формулы Кубо вычисляется электропроводность анизотропных квантовых проволок с невырожденным газом носителей заряда в поперечном и продольном магнитных полях. Проанализировано влияние магнитного поля на энергетический ...
 • БРУСЕНСКАЯ, Е. И.; ХАМИДУЛЛИН, Р. А. (Technical University of Moldova, 2017)
  Исследованы состояния носителей заряда в квантовых точках, находящихся во внешних электрическом и магнитном полях, с учетом возможной анизотропии свойств материала квантовых точек. Изучено влияние электрического и магнитного ...
 • NIKOLAEVA, A. A.; KONOPKO, L. A.; BODIUL, P. P.; MEGLEI, D. F.; KOROMYSLICHENKO, T. (Technical University of Moldova, 2017)
  Thermoelectric devices have been attracting attention because of their ability to convert to electricity. The most widely used commercial thermoelectric material is bulk Bi2Te3 and its alloys with Sb, Se, and so on, which ...
 • BOLOGA, M.; PALADII, I.; VRABIE, E.; STEPURINA, T.; VRABIE, V.; ILIASENCO, O.; SPRINCEAN, C.; POLICARPOV, A.; GONCIARUC, V. (Technical University of Moldova, 2017)
  Utilizarea deșeurilor biogene, care au diverse efecte negative asupra mediului necesită abordarea unor probleme urgente, și anume elaborarea procedeelor non-reziduale de procesare. Conform datelor oficiale volumul de deșeuri ...
 • BOLOGA, M.; VRABIE, E.; STEPURINA, T.; VRABIE, V.; ILIASENCO, O.; PALADII, I.; SPRINCEAN, C.; POLICARPOV, A.; GONCIARUC, V. (Technical University of Moldova, 2017)
  Procesarea electrofizică a zerului reprezintă o metodă avansată, ce se bazează pe activarea electrochimică a mediilor disperse și prevede electrofracționarea zerului cu obţinerea concentratelor proteice minerale (CPM) și ...
 • BOLOGA, M.; VRABIE, E.; STEPURINA, T.; VRABIE, V.; ILIASENCO, O.; PALADII, I.; SPRINCEAN, C.; POLICARPOV, A.; GONCIARUC, V. (Technical University of Moldova, 2017)
  Elaborarea tehnologiilor fără deşeuri şi prelucrarea zerului pe un contur închis reprezintă o problemă primordială, ce necesită abordarea unor soluții eficiente din punct de vedere tehnic și tehnologic. Tratarea zerului ...

View more