IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Secţia Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

Secţia Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • GHERCIU, Pavel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Natural language processing has seen many improvements in recent years, particularly driven by machine learning models such as OpenAI’s GPT-3. This paper aims to present the various language models, as well as OpenAI Codex, ...
 • CEMÎRTAN, Cristian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În lucrarea de față se examineaz,ă nivelul de lucru al stilurilor JDBC și Hibernate prin interacțiune cu componentele cadrului Vaadin. Această aplicație web demonstrează nivelul de lucru configurabil în Vaadin. Hibernate ...
 • BERGHII, Iulia; POSTICA, George; ȘEREMET, Denis (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În cadrul acestui articol se prezintă o platformă mobilă cu patru roți condusă în baza gesticulării mânii de către operator. Fiecare contorsiune a mâinii (înainte, înainte și la dreapta sau la stânga, înapoi, înapoi și la ...
 • TATU, Andrei Cătălin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Această lucrare are în vedere crearea unei aplicații web ce conține un tur virtual cu posibilitatea de miscare 360 grade. Turul virtual conține imagini de tip panormă legate între ele astfel încât să inducă senzația de ...
 • CHIPER, Andrei; OPROIU, Mihai-Petre (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul acestei lucrări constă în utilizarea unui kit de dezvoltare cu un procesor grafic care să realizeze detecție de obiecte cu răspuns audio în favoarea persoanelor nevăzătoare și implementarea unui program eficient din ...
 • ANTON, Costel; LISA, Cătălin; CURTEANU, Silvia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  In this study, neural network models were developed to predict the amount of NO discharged into the furnace chimney of a brick factory. The best performances were obtained with the MLP (6:18:6:1) model. Thus, in the training ...
 • GRIGORE, Petru-Iulian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Articolul de față prezintă studiul asupra eficientizării procesului de învățare utilizând echipamentele VR. În cadrul studiului, se vor identifica echipamentele, tehnologiile și metodele de implementare necesare în vederea ...
 • OPROIU, Mihai Petre; MUȘUROI, Cristian Leonard; COTFAS, Petru Adrian; CORFAS, Daniel Tudor; VOLMER, Marius (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  The development of IoT (Internet of Things) embedded solutions has grown exponentially in a wide range of applications. From simple solutions utilized by end users in the home automation sector to complex IoT implementations ...
 • CERVAC, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În lucrarea de față sunt prezentate rezultatele proiectării și cercetării a unui sistem pentru analiza și procesarea datelor semi-structurate. Obiectivul lucrării este de a oferi mediului de afaceri un mecanism simplu și ...
 • BOROZAN, Olesea (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  În lucrare de față este cercetată o metodă de aplicare a recunoașterii automate a emoțiilor în vorbire pentru protecția sănătății și a vieței ființelor umane implicate în procesele tehnologice robotizate.
 • DUCA, Ludmila (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Metoda elementelor finite este folosită la calculul problemelor din domeniul ingineresc şi modele matematice pentru a primi rezultate cât mai precise. Pentru aceasta corpurile sunt divizate prin metoda elementelor finite ...
 • STRUNA, Vadim; ABABII, Constantin; BULDUMAC, Oleg; LAȘCO, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Sistemele Multi-Agent bazate pe servicii (SMAS) prezintă un domeiu de interes major pentru specialiștii din așa domenii ca dezvoltatorii de produse softvare complexe, planificarea și proiectarea întreprinderilor de producere ...
 • BABCINEȚCHI, Egor; POGOREVICI, Daniel; ȚĂRUȘ, Iulia; CERLAT, Rafaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  This paper analyzes and describes the implementation of a Domain Specific Language (DSL) in the accounting sector. These days entrepreneurs and businеss owners spеnd thousаnds of еuros a yeаr on tаx сonsultants. This DSL ...
 • RACOVCENA, Irina; MORARU, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  This article is about public speaking in an academic environment, covering topics like overcoming anxiety when speaking in public, methods of preparing a speech, and different life improvement techniques for personal development.
 • BARLADEAN, Elena; CUNEV, Anastasia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  This article seeks to analyze the importance and methods of integration of the people with mental disorders in modern society. It shows the importance of highlighting and discussing the problem of misunderstanding and ...
 • CHIPER, Andreea; MANOLE, Andreea (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  One important thing we want to portray in this article is that gender equality is critical to avoiding abuse against women. From the moment we are born, our given sex (male or female) shapes how we should be treated, what ...
 • ANDRIEȘ, Alexandru; KONJEVIC, Alexandra; AFTENI, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Disjoint-set data structure is a data structure that stores a collection of disjoint (nonoverlapping) sets.The Disjoint-Set data structures (also called Union-Find) is a very elegant and efficient way of analyzing connectivity ...
 • BRÎNZA, Cristian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  The confusion about the difference between these titles, appear even in experts discussions, in the field of agreement or disagreement on whether or not the terminologies distinct. What’s important to know they aren’t the ...
 • ȚĂRNĂ, Cristina; SCLIFOS, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Have you ever met a creative person? You want to be like him? We encourage you to read until the end. You will find the reason you are not creative anymore. Since creativity is a skill, you can reveal your potential too ...
 • PROCOPII, Maria; RADU, Călin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  The art was a milestone in the raising of intellectual individuals. This is where the willingness of creating beautiful drawings appeared. With the beginning of the computer era a lot of branches in art have slightly ...

View more