IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2008 by Title

Browsing Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico ştiinţific -2008 by Title

Sort by: Order: Results:

 • GOLUB, Ina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Imaginea lui Socrate, care a fost descrisă în decursul timpului foarte diferit, depinde de puterea pe care o avem de a ne însuşi adevăruri şi realităţi existenţiale. În tot cazul, izvoarele ce ne stau la dispoziţie, pentru ...
 • GUZGAN, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În societatea noastră există neînţelegerea rolului culturii în procesul pregătirii Omului, în formarea culturii societăţii , inclusiv şi cultura producţiei. Unii specialişti ce studiază fenomenul social “Cultura” şi ...
 • AILOAIEI, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În prezent, trăim vremuri în care dorinţa de libertate şi democraţiei se face simţită în lumea întreagă. Europa Răsăriteană s-a debarasat de guvernele totalitare care au dominat-o timp de aproape de jumătate de secol, iar ...
 • CHEIANU-TUDOS, Carolina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Omenirea a fost întotdeauna luminată de ştiinţă şi cultură, înălţată de artă şi proslăvită prin credinţă şi devotament de toţi cei care sunt făuritori şi beneficiari ai ei. La abordarea problemei culturii, în filosofia ...
 • FURTUNĂ, Petru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Confruntarea bisericii ortodoxe din Basarabia cu regimul sovietic de ocupaţie este o temă care deocamdată rămâne foarte slab studiată, cu toată schimbarea pozitivă de atitidine faţă de credinţă, care s-a produs după ...
 • LOZOVANU, Constantin; LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Cuvântul “materie” ascunde sub generalitatea sa abstractă o origine concretă care limi-tează mult lucrurile. În latină, cuvântul „materia” desemnează substanţa din care este făcut trunchiul copacului, care este producător ...
 • LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  În teoria ştiinţei s-au succedat multiple iniţiative de depăşire a opţiunilor ce au fost socotite „modelul standard” al teoriei ştiinţifice, elaborat de Rudolf Carnap. Este vorba de separarea severă între observaţie şi ...
 • AILOAIEI, Angela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Adoptarea Constituţiei în 1994 a creat un teren propice dezvoltării relaţiilor democratice în noua republică independentă formată. „Aparent”, Legea Fundamentală a Republicii Moldova a preluat principii internaţionale precum ...
 • CHIRIAC, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Din cele mai vechi timpuri politica şi religia au fost strâns legate, deoarece cu ajutorul religiei erau manipulate masele populare, în favoarea sau defavoarea unui fenomen, curent, ideologii sau persoane ce atentau la ...
 • ANTOCI, Arina; DOBA, Nadejda (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Comunicarea depinde mult de conceptul de cultură. Dar ce este cultura? Cultura nu are o definiţie concretă, mai bine-zis, nu există o definiţie standard a culturii. Ea se pretează, conform unor autori (A. Moles), la o ...
 • LOZOVANU, Constantin; LOZOVANU, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Este dificil de a efectua o caracterizare generală a existenţialismului. Deseori el a fost definit ca o formă de antiintelectualism, iraţionalism sau subiectivism. Punctul de vedere susţinut aici este că însăşi viziunea ...
 • COANDĂ, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Anul acesta marcăm 140 de ani din ziua naşterii lui Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957), personalitate proeminentă a culturii române, unul dintre cei mai mari filosofi români din sec. al XX-lea. Un interes deosebit a ...
 • ŢÎRDEA, Teodor N. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Intelectul reprezintă instrumentul principal al omului în lupta sa pentru existenţă, pentru asigurarea securităţii sale şi nu numai. Dar acest mecanism, cît de straniu n-ar părea, n-a devenit obiect de studiu al ştiinţei ...
 • LOZOVANU, Constantin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Gânditorul, care a înfăptuit o despărţire a două lumi, acea a ştiinţei medievale, bazată pe concepţia aristotelică, de cea a ştiinţei moderne, al cărei aspect esenţial şi obiectiv se desprinde definit din opera lui, este ...
 • BRAGA, E. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Problematica filosofiei şi a religiei se intersectează în aşa întrebări ca: substanţa, binele, existenţa, omul, fiinţa („Eu sunt ceea ce sunt”). Toate aceste probleme se unesc armonios în demonstraţia existenţei lui ...
 • VARZARI, Gheorghe (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Caracterizându-l pe Ion Nistor ca personalitate polivalentă a epocii secolului XX, N. Stoicescu îl prezintă ca unul dintre cei mai mari istorici români, profesor, om politic şi îndrumător cultural, ctitor al României ...
 • IVANOV, Iurie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Încetarea tutelei are loc, în condiţiile legii, atunci când dispar cauzele care au dus la deschiderea ei. Încetarea tutelei nu se confundă cu încetarea funcţiei tutorelui, aceasta din urmă intervenind într-un număr mare ...
 • VASILOS, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Anul 1918 a intrat în istoria naţională ca anul desăvârşirii unităţii naţionale a românilor şi formarea statului unitar român. Evenimentele ce s-au derulat acum 90 de ani în spaţiul locuit de români, care s-au soldat cu ...
 • MACARI, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Istoria omenirii are un sens şi o semnificaţie, este „progres în conştiinţa libertăţii” – de aici şi ideea că istoria are o finalitate specifică – atingerea libertăţii desăvârşite care se petrece în condiţiile depăşirii ...
 • BRAGA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2008)
  Pentru a înţelege filosofia lui Aristotel este nevoie de a compara filosofia acestuia cu filosofia învăţătorului său Platon. Unul din punctele importante ale filosofiei lui Aristotel este tendinţa de transformare a filosofiei ...

Search DSpace


Browse

My Account