IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice: Îndrumări metodice privind elaborarea proiectelor de licenţă

Show simple item record

dc.contributor.author DESEATNICOV, Olga
dc.contributor.author CHIRSANOVA, Aurica
dc.contributor.author REŞITCO, Vlad
dc.contributor.author CIUMAC, Jorj
dc.date.accessioned 2021-06-15T08:27:24Z
dc.date.available 2021-06-15T08:27:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation DESEATNICOV, Olga, CHIRSANOVA, Aurica, REŞITCO, Vlad et al. Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice: Îndrumări metodice privind elaborarea proiectelor de licenţă. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Cat. Tehnologia şi Organizarea Alimentaţiei Publice. Chişinău: Tehnica UTM, 2010. 24 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15910
dc.description Fişierul ataşat conţine: Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract În lucrarea dată sunt expuse unele aspecte, care vizează organizarea lucrului asupra proiectului de licenţă pentru studenţii de la facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, specializarea 541.1 „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”. Este dată caracteristica şi cerinţele faţă de redactare, ordinea prezentării tuturor compartimentelor notei explicative şi a părţii grafice. Se abordează lucrul cu literatura din domeniul şi se anexează bibliografia recomandată. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject alimentaţie publică en_US
dc.subject managementul alimentaţiei publice en_US
dc.subject tehnologia produselor alimentare en_US
dc.title Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice: Îndrumări metodice privind elaborarea proiectelor de licenţă en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account