Ziarul «Mesager universitar»: Recent submissions

 • CIORBĂ, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Formarea unor ingineri calificaţi pentru acoperirea necesităţilor în economie este obiectivul primar al UTM. Doar colabora-rea efectivă, corectă și transparentă dintre universitate și companii ne poate asigura o atmosferă ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Pe 18 martie 2011 Compania Orange Moldova a inaugurat în cadrul Facultăţii de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a UTM un nou laborator modern de calculatoare. Laborator a fost finanţat integral de către Orange ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Organizaţia studenţească Grupul Local BEST Chişinău (BEST – Board of European Students of Technology) a desfăşurat la UTM, în perioada 5-8 mai 2011, etapa regională a competiţiei inginereşti RoBEC – Romanian BEST Engineering ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Meditând asupra alegerii specialităţii, dar şi a universităţii îndeosebi, ne întrebăm: • vom obţine oare la finalizarea studiilor calificarea profesională recunoscută în ţară şi peste hotare? • vom fi solicitaţi pe ...
 • DOROGAN, Valerian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Răstignirea de Botin este un simbol material al spiritualului. Ea parcă ne-ar spune: aţi ştiut să păstraţi de la străbuni dragostea şi credinţa! Urmează să transmiteţi aceste valori veşnice generaţiilor ce urmează!
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Biografia inginerului, savantului, pedagogului, inventatorului, editorului, publicistului Alexandru Marin este o… constelaţie. La cei 75 de ani ai săi și-a editat cartea „Viaţa în fapte și imagini”. Vom puncta doar ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Al treilea an consecutiv Catedra „Geometrie Descriptivă şi Desen” organizează seminarul didactico-metodic consacrat învăţământului virtual. Majoritatea profesorilor cunosc această noţiune ca „învăţământ la distanţă”.
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Fundaţia Internaţională Liechtenstein Development Service (LED) – Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein a făcut un prim bilanţ de activitate în Republica Moldova pe parcursul a 3,5 ani de la înfiinţarea sa în 2007.
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Pe 28 februarie 2011 la UTM a avut loc o conferinţă de presă cu tema „Etica Academică și supravegherea responsabilă în sfera de educaţie-cercetare în învăţământul superior” („Academic Ethics & Responsible Supervision).
 • COZMA, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  De-a lungul timpului persistă ideea despre existenţa în componenţa oricărei structuri sociale a unei pături diriguitoare sau intelectuale ce determină evoluţia socială. „Elitele” sunt acei membri ai unei societăţi care ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Î n mod tradiţional, în luna aprilie Catedra Ştiinţe Socioumane a UTM (șef – dl Mihai Braga) organizează Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu genericul „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”.
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În perioada 14-18 martie 2011 Grupul Local BEST Chișinău, c format în exclusivitate din studenţi ai UTM, a desfășurat o competiţie inginerească foarte antrenată - BEC – B-BEST, E-Engineering, C-Competition. Întrucât ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Subiectul principal al şedinţei Senatului UTM din 29 martie 2011 a vizat Participarea studenţilor la guvernarea universitară în contextul Procesului Bologna.
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  P e 12 aprilie 1961 cetăţeanul sovietic Iuri Gagarin a efectuat primul zbor al Omului în cosmos. În 1966 Chişinăul a fost vizitat de primul cosmonaut al planetei Iuri Gagarin.
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  În fiecare an, în luna aprilie, pe parcursul a trei zile de sâmbătă consecutiv, la UTM se desfăşoară Olimpiada Tehnică Naţională şi Zilele Uşilor Deschise
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Şedinţa din 16 martie 2011 a Consiliului Rectorilor din RM a avut invitaţi de vază: noul ministru al educaţiei, dl Mihail Şleahtiţchi, şi viceministra educaţiei, dna Loretta Handrabura.
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Dra Diana Pocaznoi, studentă la Filiera Francofonă „Tehnologies Alimentaires”, FTMIA, şi-a făcut practica (3 luni) în Franţa, într-un res¬taurant privat – „Cabana veche” din or. Souillac. Proprietarul res¬taurantului, dl ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Sergiu Scobioală a absolvit Filiera Francofonă „Technlogies Alimentaires” la FTMIA. În timpul unei practici didactice în s. Burlacu, Cahul, la firma viti-vinicolă moldo-italiană Lion Gri a fost remarcat de specialiştii ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Larisa Dunai, masterandă la Catedra Construirea şi producerea aparatajului electronic, se află acum în Spania, laUniversitatea Tehnică din or. Valencia, unde face investigaţii electronice aplicative în cadrul unui proiect ...
 • Mesager Universitar (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2011)
  Ronald Verhe, profesor la Universitatea Gand din Belgia, Doctor Honoris Causa al UTM, este un vechi prieten al UTM. Mereu a găsit timp pentru a acorda un ajutor consistent fiela Chişinău, fielaGand,pentruca noi să păşim ...

Search DSpace


Browse

My Account