IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Problemele principale a ecologiei transportului auto şi căile de soluţionare a lor în Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author PLĂMĂDEALĂ, Vasile
dc.contributor.author POROSEATCOVSCHII, Vladimir
dc.date.accessioned 2020-01-15T12:00:49Z
dc.date.available 2020-01-15T12:00:49Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation PLĂMĂDEALĂ, Vasile, POROSEATCOVSCHII, Vladimir. Problemele principale a ecologiei transportului auto şi căile de soluţionare a lor în Republica Moldova. In: Transport: economie, inginerie şi management: conf. şt. intern., 16-17 octombrie 2009; Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2010, pp. 235-237. ISBN 978-9975-45-123-9. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-123-9
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/7959
dc.description.abstract Dezvoltarea traficului auto de mărfuri şi pasageri, precum şi creşterea rapidă a parcului auto impune sarcina ridicării calităţii transportului din punct de vedere a protecţiei mediului ambiant. Această lucrare reflectă principalele probleme ale impactului transportului auto asupra mediului şi căile de soluţionare a lor, precum şi datele statistice ale substanţelor dăunătoare în ultimii ani în Republica Moldova. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject transport auto en_US
dc.subject mediu înconjurător en_US
dc.subject poluarea aerului en_US
dc.subject atmosferă en_US
dc.subject substanţe toxice en_US
dc.title Problemele principale a ecologiei transportului auto şi căile de soluţionare a lor în Republica Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account