Transporturi: inginerie, economie şi management

Recent Submissions

 • МАРТЫНЮК, Н.; СТОЙЧЕВ, П.; ДОЛОМАНЖИ, Г.; БЕЛОУСОВ, Ю. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Приводится анализ по улучшению работы элементов системы питания карбюраторных и дизельных двигателей внутреннего сгорания (Д.В.С.), влияющих на их экономические показатели. Использование изотопов „Полоний- 210” для генерации ...
 • PROGUZA, Dumitru; RUSU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  O definiţie a accidentului de trafic rutier ne-o oferă Camil Suciu: care caracterizează accidentul ca un eveniment de circulaţie petrecut pe drumurile publice în care au fost lezate persoane şi/sau produs pagube materiale”. ...
 • PANTELEICIUC, Vladimir; RUSSU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  GALILEO este pimul sistem european de poziţionare globală prin satelit. Sistema Galileo este o sistemă cu destinaţie civilă care se dezvoltă paralel cu sistemele GNSS deja funcţionale ale SUA, GPS şi GLONASS al Rusiei.Serviciile ...
 • BILEVICI, Veaceslav; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Din punct de vedere conceptual stabilirea strategiilor de informatizare al întreprinderii de transport reprezintă un proces de preluare a funcţiilor unui sistem-obiect cu un sistem informatic propriu pentru efectuarea ...
 • CEBAN, Victor; POIAN, Dmitri (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Conceptul de telematică este unul recent intrat în domeniul transporturilor. Se caută diverse soluţii de implementare a tehnologiilor informaţionale cu scopul de a îmbunătăţi întreg procesul de transport în toate subdiviziunile ...
 • MÎRZA, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Se caută ca prin procedee noi să se ajungă la o mai bună realizare a funcţiilor ambalajelor şi la o creştere a productivităţii muncii atât la confecţionarea ambalajelor cât şi la ambalarea produselor.
 • COTRUŢĂ, Ion; CEBAN, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În revizuirea intermediară a Cărţii Albe din 200115 se subliniază rolul esenţial al inovării în contextul asigurării mobilităţii în Uniunea Europeană (în continuare UE) într-un mod eficient şi competitiv, care se confruntă ...
 • POROSEATCOVSCHII, Vladimir; PLĂMĂDEALĂ, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Este stabilită influenţa transportului auto la consumul aerului atmosferic, influenţa gazelor nocive, zgomotului şi vibraţiilor asupra securităţii ecologice de către transportul auto. Sunt propuse direcţiile principale a ...
 • PLĂMĂDEALĂ, Vasile; POROSEATCOVSCHII, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Dezvoltarea traficului auto de mărfuri şi pasageri, precum şi creşterea rapidă a parcului auto impune sarcina ridicării calităţii transportului din punct de vedere a protecţiei mediului ambiant. Această lucrare reflectă ...
 • POROSEATKOVSKI, Vladimir; AMBROSI, Grigore; AMBROSI, Gheorghe (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În lucrare se prezintă modelul echilibrului preferenţial, utilizat pentru prognoza pe termen lung a curenţilor de trafic de pasageri in condiţiile unor oraşe mari cu reţea dezvoltată de transport public de persoane. Acest ...
 • POROSEATKOVSKI, Vladimir; AMBROSI, Grigore; AMBROSI, Gheorghe (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În lucrare se prezintă metodologia de perfecţionare a sistemelor de transport în comun, utilizată în scopul sporirii eficienţei funcţionării sistemelor şi a calităţii deservirii publicului călător.
 • GORAŞ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În condiţiile economiei de piaţă deosebit de actuală este problema creării şi implementării mijloacelor de echipare tehnologică care permit efectuarea proceselor tehnologice prin procedee mecanizate şi automatizate. Sînt ...
 • КАНТ, Сергей; ТЕЗЕК, Юрие (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  В условиях структурных изменений в экономике и бурного роста автомобилизации, проблемы реформирования системы городского общественного транспорта крупных городов остаются актуальными. В г. Кишиневе основной задачей ...
 • CORPOCEAN, Anatolie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Creşterea parcului de automobile moderne cu motoare Diesel sporeşte necesitatea în combustibil de calitate înaltă, care concometent asigură poluarea minimă a mediului ambiant cu substanţe toxice. Resurse neînsemnate de ...
 • ПОРОСЯТКОВСКИЙ, В. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  В работе рассмотрены вопросы формирования материально – технической базы СТО с применением системы массового обслуживания. Предлагается формировать посты технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) исходя из ...
 • ПОРОСЯТКОВСКИЙ, Владимир (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  В работе рассмотрены вопросы оценки эффективности работы системы технического обслуживания и ремонта автомобилей с использованием теории массового обслуживания. Определены параметры оценки эффективности работы системы с ...
 • ГАРШТЯ, Нина; ГУБЕР, Юрий (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  В работе даны рекомендации по выбору подвижного состава с учетом особенности его специализации, грузоподъемности, конструкции, безвредности и других ограничении. Сочетание конструктивных особенностей автомобиля, определяющих ...
 • МАМЕДОВ, Ахмед Тахир оглы (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  В целях улучшения качества предоставляемых автосервисных услуг и развития этой отрасли необходимо ранжирование автосервисных предприятий. Это позволит не только повысить текущий спрос на автосервисные услуги, но и влиять ...
 • ТУРСУНОВ, А. А.; ДАВЛАТШОЕВ, Р. А.; АЛИЕВ, Ш. С. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Необходимость установления комплексных показателей, количественно характеризующих одновременное влияние совокупного воздействия внешних факторов в конкретных условиях эксплуатации, остается актуальной научно-практической ...
 • ТУРСУНОВ, А. А.; ИСМАИЛОВ, Э. Н.; ФЕДЦОВ, Д. В. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Проблема безопасности дорожного движения приобретает все большую актуальность в связи с возрастающей диспропорцией между резким приростом количества автомототранспортных средств, высокой интенсивностью движения автотранспорта ...

View more