Browsing 2009 by Title

Sort by: Order: Results:

 • BIVOL, Elena; ŞESTENCO-DIACEK, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Serviciile de transport sunt rezultate ale îmbinării raţionale a resurselor de care dispune întreprinderea de transport. Un rol important îl are în cadrul procesului de prestare a serviciilor, resursele umane ale întreprinderii, ...
 • DODU, Aliona; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  The analysis in dynamics of small and medium enterprises (SME’s) from the Republic of Moldova, that actually have 97,6 % from the total number of enterprises from the country, reveals the improvement and stable growth of ...
 • BECCIV, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Transportul reprezintă una din ramurile cele mai importante ale economiei naţionale şi internaţionale, este o parte din structura societăţii destinat satisfacerii necesitaţii transportului de marfă sau de pasageri. Prestând ...
 • CEBAN, Dumitru; COTRUŢĂ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Se analizează situaţia actuală cu folosirea de către principalele a încărcăturilor a diferitor tipuri de transport în Moldova şi în alte ţări şi se propun măsurile pentru consolidarea interacţiunii modurilor de transport ...
 • VÎRCOLICI, Margareta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Managementul resurselor umane este o activitate necesară pentru acele organizaţii care tind să devină performante, adică lideri în domeniul lor de activitate. Semnificaţia resurselor umane în atingerea acestui scop constă ...
 • CEBAN, Dumitru; COTRUŢĂ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Se analizează situaţia actuală cu transport de pasageri în Republica Moldova şi se propun acţiuni pentru reglarea situaţiei.
 • VATAMANIUC, Sergiu; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 200)
  O serie de studii arată că, în prezent, costurile pe care le implică corectarea non-calităţii şi cele necesare pentru prevenirea şi evaluarea ei reprezintă, în medie, 25% din cifra de afaceri a unei întreprinderi producătoare ...
 • MANOLI, Eugeniu; ALCAZ, T. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În această lucrare este abordată semnificaţia şi influenţa cunoştinţelor în economia din prezent şi viitor. Transformarea economiei de piaţa dominată de necesitatea în resurse fizice într-o economie nouă - economia bazată ...
 • PINTILIE, Niculita (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  After a 7.1 percente economical increase in 2008, Romania was concerned with the trust in 2009 and less expected that the current financial crisis that began in the U.S. and Europe already spread to produce severe consequences ...
 • CEBAN, Sergiu; POIAN, Dmitri (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Optimizarea lanţului logistic duce la reducerea costurilor de transportare, să optimizeze procesul de funcţionare a întreprinderii şi sa îmbunătăţească starea financiară a întreprinderii.
 • ZABRIAN, Mihai; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  In aceasta lucrare este redata datele statistice privind evolutia pietei transportului de marfuri si pasageri din Republica Moldova incepind cu anii 2006 pina in august 2009, precum si concurenta si distribuirea fluxului ...
 • MÎRZA, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Pentru transportarea mărfurilor pe calea aerului, trebuie să îndeplinească anumite condiţii, iar derularea expediţiei şi transportului aerian de mărfuri în trafic internaţional, implică efectuarea anumitor servicii.
 • COTRUŢĂ, Ion; CEBAN, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În revizuirea intermediară a Cărţii Albe din 200115 se subliniază rolul esenţial al inovării în contextul asigurării mobilităţii în Uniunea Europeană (în continuare UE) într-un mod eficient şi competitiv, care se confruntă ...
 • ROŞCA, Petru; GALBEN, Ilian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  In this article are examined various aspects of innovational activity at micro- & macro level: necessity to develop innovational activity at the enterprise; stages of technological innovation; factors which determine the ...
 • DĂNESCU, Emil; GRIBINCEA, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Interoperabilitatea este condiţia de bază pentru crearea pieţei unice de transport. Interoperabilitatea nu înseamnă numai sistemul de protecţie a trenurilor, mai înseamnă şi accesul acestora cu aceeaşi locomotivă pe liniile ...
 • OSIPOV, Diana; MAMALIGA, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Conceptul de calitate și îmbunătățirea acesteia au constituit de mult timp preocupări prioritare in industrie, dar abia în anul 1987 un număr de națiuni au ratificat un acord , recunoscînd un sistem internațional al ...
 • GORAŞ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În condiţiile economiei de piaţă deosebit de actuală este problema creării şi implementării mijloacelor de echipare tehnologică care permit efectuarea proceselor tehnologice prin procedee mecanizate şi automatizate. Sînt ...
 • POPESCU, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Demersul de elaborare a strategiilor logistice trebuie să pornească de la aspectele generale, care caracterizează mediul economic actual, pentru a se concentra pe condiţiile concrete în care întreprinderile îşi desfăşoară ...
 • ŞESTENCO-DIACEK, Natalia; MORARI, Stanislav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Sectorul autotransport, structură autonomă în cadrul întreprinderii S.A. ,,APĂ-Canal Chişinău”, se află într-o stare economică destul de grea, motiv fiind lipsa finanţării adecvate. Ultimii 6 ani s-au întreprins acţiuni ...
 • MÎRZA, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Se caută ca prin procedee noi să se ajungă la o mai bună realizare a funcţiilor ambalajelor şi la o creştere a productivităţii muncii atât la confecţionarea ambalajelor cât şi la ambalarea produselor.

Search DSpace


Browse

My Account