Browsing 2009 by Title

Sort by: Order: Results:

 • APOSTU MARIAN, Gabriela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Economia bazată pe cunoaştere necesită o regândire a teoriei factorilor de producţie, unde cunoaşterea devine componenta esenţială a sistemului de dezvoltare economică şi socială. Difuzarea inovaţiilor şi convergenţa ...
 • PROGUZA, Dumitru; RUSU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  O definiţie a accidentului de trafic rutier ne-o oferă Camil Suciu: care caracterizează accidentul ca un eveniment de circulaţie petrecut pe drumurile publice în care au fost lezate persoane şi/sau produs pagube materiale”. ...
 • COTRUŢĂ, Ion; CEBAN, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În acest articol sunt prezentate actele normative de bază ale Uniunii Europene în domeniul transporturilor, cu o descriere a obiectivelor principale şi a sarcinilor, cum ar fi: crearea unei pieţe comune pentru serviciile ...
 • FRIDJIOI, Corneliu; GARŞTEA, Nina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Darea in exploatare a Portului Internaţional Liber Giurgiulesti este un fenomen foarte benefic pentru RM. Odata cu deschiderea acestui terminal , Moldova isi crează o piata de desfacere foarte mare. Transportul maritim ...
 • HOTINEANU, Alexandra; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  „Segmentarea strategică a afacerii" se referă la divizarea ansamblului activităţilor mediului intern al unei organizaţii , firmă sau întreprindere. Planul afacerilor strategice reprezintă un instrument special de conducere, ...
 • SLANINA, Andrei; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Lucrarea prezintă atributele de natură logistică a transportului ştiut fiind că transportul este în acelaşi timp component a logisticii. Are ca scop stabilirea tuturor elementelor şi atributelor acestora. Include în sine ...
 • BIVOL, Elena; ŞESTENCO-DIACEK, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Serviciile de transport sunt rezultate ale îmbinării raţionale a resurselor de care dispune întreprinderea de transport. Un rol important îl are în cadrul procesului de prestare a serviciilor, resursele umane ale întreprinderii, ...
 • DODU, Aliona; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  The analysis in dynamics of small and medium enterprises (SME’s) from the Republic of Moldova, that actually have 97,6 % from the total number of enterprises from the country, reveals the improvement and stable growth of ...
 • BECCIV, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Transportul reprezintă una din ramurile cele mai importante ale economiei naţionale şi internaţionale, este o parte din structura societăţii destinat satisfacerii necesitaţii transportului de marfă sau de pasageri. Prestând ...
 • CEBAN, Dumitru; COTRUŢĂ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Se analizează situaţia actuală cu folosirea de către principalele a încărcăturilor a diferitor tipuri de transport în Moldova şi în alte ţări şi se propun măsurile pentru consolidarea interacţiunii modurilor de transport ...
 • VÎRCOLICI, Margareta (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Managementul resurselor umane este o activitate necesară pentru acele organizaţii care tind să devină performante, adică lideri în domeniul lor de activitate. Semnificaţia resurselor umane în atingerea acestui scop constă ...
 • CEBAN, Dumitru; COTRUŢĂ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Se analizează situaţia actuală cu transport de pasageri în Republica Moldova şi se propun acţiuni pentru reglarea situaţiei.
 • VATAMANIUC, Sergiu; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 200)
  O serie de studii arată că, în prezent, costurile pe care le implică corectarea non-calităţii şi cele necesare pentru prevenirea şi evaluarea ei reprezintă, în medie, 25% din cifra de afaceri a unei întreprinderi producătoare ...
 • MANOLI, Eugeniu; ALCAZ, T. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În această lucrare este abordată semnificaţia şi influenţa cunoştinţelor în economia din prezent şi viitor. Transformarea economiei de piaţa dominată de necesitatea în resurse fizice într-o economie nouă - economia bazată ...
 • PINTILIE, Niculita (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  After a 7.1 percente economical increase in 2008, Romania was concerned with the trust in 2009 and less expected that the current financial crisis that began in the U.S. and Europe already spread to produce severe consequences ...
 • CEBAN, Sergiu; POIAN, Dmitri (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Optimizarea lanţului logistic duce la reducerea costurilor de transportare, să optimizeze procesul de funcţionare a întreprinderii şi sa îmbunătăţească starea financiară a întreprinderii.
 • ZABRIAN, Mihai; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  In aceasta lucrare este redata datele statistice privind evolutia pietei transportului de marfuri si pasageri din Republica Moldova incepind cu anii 2006 pina in august 2009, precum si concurenta si distribuirea fluxului ...
 • MÎRZA, Sergiu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  Pentru transportarea mărfurilor pe calea aerului, trebuie să îndeplinească anumite condiţii, iar derularea expediţiei şi transportului aerian de mărfuri în trafic internaţional, implică efectuarea anumitor servicii.
 • COTRUŢĂ, Ion; CEBAN, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  În revizuirea intermediară a Cărţii Albe din 200115 se subliniază rolul esenţial al inovării în contextul asigurării mobilităţii în Uniunea Europeană (în continuare UE) într-un mod eficient şi competitiv, care se confruntă ...
 • ROŞCA, Petru; GALBEN, Ilian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2009)
  In this article are examined various aspects of innovational activity at micro- & macro level: necessity to develop innovational activity at the enterprise; stages of technological innovation; factors which determine the ...

Search DSpace


Browse

My Account