IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 - 2017)

Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010 - 2017)

 

Recent Submissions

 • CAUŞAN, Corina (Tehnica UTM, 2014)
  Tinerii reprezintă o forţă majoră. Datorită capacităţilor intelectuale şi puterii de a se mobiliza rapid, ei sunt motorul schimbărilor sociale, economice şi politice din întreaga lume. Valorificarea potenţialului intelectual ...
 • DONŢU, Eugenia; RUSU, Victor; BOTNARU, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  L‟article présent se rapporte au theme de lexicologie ,,Les phraseologismes”. On y decrit les types de praseologismes formes e l‟aide du mot-cle « coup ». Les auteurs analysent les locutions phaseologiques du point de ...
 • POPUŞOI, E..; ŞVEŢ, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  La etapa actuală eutanasia prezintă mărul discordiei în discuţiile oamenilor fie ei medici, politicieni,jurişti sau simpli cetăţeni ai statului. Problema existenţei constă în : este oare eutanasia morală sau imorală?. ...
 • ANTOCI, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În tema ”Eutanasia, Salvare sau Condamnare” va fi pusă în analiză cît de corect ar fi de implementat legea cu privire la eutanasie, din punct de vedere etic și moral. În această lucrare vor fi evidențiate opinii publice ...
 • VASILOS, Vasile (2014)
  Secolul al XVIII-lea, în domeniul vieţii spirituale, a adus cu sine revoluţia ştiinţifică, confirmarea concepţiei raţionaliste ca o expresie a conştiinţei teoretice a clasei burgheze. S-a început iluminarea minţilor ...
 • TOMUZ, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Fie că vrem, fie că nu, Internetul a devenit deja o parte din realitatea societăţii de astăzi. Pe lângă avantajele sale deloc neglijabile, Internetul reprezintă un pericol serios la adresa copiilor. Studiile privind ...
 • TOMUZ, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Persoana care îşi exercită dreptul şi capacitatea de a munci este nevoită să îşi reglementeze relațiile sale cu persoana ce oferă un loc de muncă. Astfel prin intermediul Contractului Individual de Muncă se materializează ...
 • TAȘCA, Adrian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Feng shui, literalmente "vântul și apa" este un ansamblu de principii de geomentrie, care afirmă că formele și mediul ambiant pot influența principiul qi. Scopul acestuia este realizarea armoniei locurilor în care oamenii ...
 • SPINEI, Adelina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  In acestă prezentare voi încerca să demonstrez în câteva etape, cu argumentări științifice despre eroarea care i-a forma de termenul „evoluționism” și explicațiile care se dovedesc a fi false sau cel puțin foarte și ...
 • TODERAŞCO, Simion (2014)
  În acest scurt raport am să оncerc să prezint teoriile de bază despre geneza universului. În genere această temă necesită unele noţiuni din filosofie, fizică şi astronomie, fiindcă aceste ştiinţe stau la baza temei dateşi ...
 • SAVIN, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Newton a fost primul care a demonstrat că legile naturii guvernează atât mişcarea globului terestru, cât şi a altor corpuri cereşti, intuind că orbitele pot fi nu numai eliptice, dar şi hiperbolice sau parabolice. Tot ...
 • POIANĂ, Daniela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Culoarea reprezintă impactul fundamental în desfăşurarea productivă, mobilizarea, eficacitatea oricărei activităţi ale omului. Atmosfera creată acţionează psihologic asupra omului, mărind sau micşorînd potenţialul ...
 • PANTELEIMONOV, Sanda (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Comunicarea de afaceri este o varitate de comunicare, întîlnită în domeniul diferitor organizaţii, în management, în însă şi lumea afacerilor. În zilele noastre, mai mult ca oricînd, comunicarea de afaceri este esenţială ...
 • FRUNZA, Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În rezumat vom găsi răspunsul la întrebări ca: Ce este timpul? Ce este spaţiul? Timpul este categorie filosofică care exprimă durata, succesiunea, simultanietatea proceselor şi fenomenelor din Univers. Despre timp putem ...
 • LUCANOVSCHI, Nicu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Leadershipul defineşte arta conducerii. În acest raport este definit conceptul de leardership şi management. Calităţile şi principiile de care trebuie să ţină cont un viitor manager sau un conducător de organizaţie pentru ...
 • LAZARIUC, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Family is the foundation of a society, the "basic cell" of a country. Given that the impact of migration falls upon such essential institution as family is, it proves the importance of a complex analysis of family-migration ...
 • SIMION, Dănuţ (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În aceste momente de grea cumpănă de ce are nevoie un sistem de învăţământ care se vrea performant pentru a face faţă cerinţelor societăţii şi vieţii. Un răspuns singular cu siguranţă nimeni nu-l va putea da, sunt o ...
 • ЯКИМОВ, Дмитрий (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Огромные потоки информации, высокая скорость жизненных процессов и постоянный рост требований к уровню общего образования не позволяют современному человеку обходиться без надежных и всеобъемлющих источников данных, ...
 • CHEIBAŞ, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În acest rezumat vom putea intelege semnificatia termenului ''fericire''.Vom găsi răspuns la întrebările : Ce este fericirea? Unde putem căuta fericirea? Ce semnifică fericirea pământească? Care sunt intenţiile şi ...
 • DONCIU, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Dreptul proprietăţii intelectuale reprezintă un ansamblu de norme juridice ce reglementează relaţiile sociale privid crearea şi valorificarea rezultatelor activităţiilor intelectuale a omului. După proclamarea independenţii ...

View more