IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017)

Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017)

 

Recent Submissions

 • ŢOPA, Serghei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Studierea posibilităţii dezvoltării unui vehicul hibrid în baza cvadriciclului “Tour MD” elaboratîn cadrul lucrărilor de licenţă de studenţii grupei ITTA-092: Serghei Ţopa, Alexandru Perebicovschi şi Dionisie Plohii. ...
 • POSTOLACHI, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Studierea posibilităţii trecerii la importul de autovehicule rutiere conform standardelor europene EURO, pentru ameliorarea situaţiei ecologice consecinţele accidentelor rutiere din Republica Moldova. Tot odată ...
 • MALANCIUC, Alexandr; MANOLI, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În acest articol s-a descris abordarea complexă a cazuisticii accidentelor rutiere din transportul urban in consens cu reglementările Uniunii Europene vizînd siguranţa traficului si protectia mediului. Elaborarea ...
 • BEIU, Ilie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Oxizii de azot, denumiți în mod sintetic NOx, sunt considerați poluanți importanți prin efectele lor asupra ecosistemelor și a sănătații oamenilor. Ei sunt degajați în atmosferă în cursul arderii în echipamente termice ...
 • ВОЛОЩЕНКО, Галина; ШЕСТЕНКО-ДЯЧЕК, Наталья (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Редко найдется руководитель, которого бы уважали без исключения все сотрудники, и, тем более, восхищались его деловыми качествами. Быть успешным лидером – это искусство, которое необходимо постигать. Любой человек, стоящий ...
 • ШЕСТЕНКО-ДЯЧЕК, Наталья; ВОЛОЩЕНКО, Галина (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Концепция стратегических групп является воплощением многоуровневого подхода к анализу среды и предполагает выделение в конкурентном окружении организации нескольких «наборов» компаний (стратегических групп), каждый из ...
 • URSU, Efrosinia; URSU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  S-a demonstrat pentru bucle teorema generalizată Puancare; deasemenea se arată că mulţimea subbuclelor normale ale unei bucle formează o sublatice completă şi modulară a laticei complete a subbuclelor acestea și este izomorfă ...
 • URSU, Efrosinia; URSU, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Sunt introduse noțiunile de subbucle consolidate și sunt demostrate unele proprietăți ale lor, iar în final este demonstrată pentru bucle teorema generalizată Lagrange; în particular, s-a obţinut că: cardinalul oricărei ...
 • ROȘCA, Grigore; DELIMARCU, Petru (Tehnica UTM, 2014)
  Aplicatii ale AMF au inceput să apară în deceniul al VII-lea, odata cu descoperirea Nitinolului. De atunci, cifra de afaceri cu AMF s-a marit continuu. In functie de rolul pe care il joaca, aplicatiile AMF se impart in ...
 • LUPAŞCO, A.; BANTEA-ZAGAREANU, V.; Rotari, E. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În prezenta lucrare este studiat rezultatele uscării rădăcinilor de brusture prin metodele convecţie şi combinată (convecţie + microunde) în regim de impulso-discret. Sunt analizate curbele de uscare şi curbele vitezei ...
 • NANI, Vladimir; UȘANLÎ, Demian (Tehnica UTM, 2014)
  Noua conjunctură a economiei globale impune și noi modalități de gestiune a întreprinderilor. Împreună cu resursele utilizate în cadrul sistemelor de producție, întreprinderile pierd caracterul național, devenind multinaționale. ...
 • PETRACOV, Igor (Tehnica UTM, 2014)
  Antreprenoriatul este activitatea de fabricare a producției , executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, desfașurata de cetațeni și de asociațiile acestora în mod independent,din proprie inițiativa, în numele lor, ...
 • CUCER, Igor; UŞANLÎ, Demian (Tehnica UTM, 2014)
  Scopul articolului este de a analiza diferite opinii despre rolul managementului performanţei în cadrul întreprinderii. După o analiză a opiniilor experţilor în domeniul dat am ajuns la concluzia că performanţele sunt ...
 • MELNIC, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Teorema Sharkovski formulează relaţii dintre perioadele posibile ale punctelor periodice ale unei funcţii continui pe segment. Teorema Sharkovski în expunerea extinsă conţine şi afirmaţii despre separarea perioadelor ...
 • BALTAG, Iurie (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Se studiază problema lui Cauchy pentru ecuaţiile de tip hiperbolic. Corectitudinea problemei lui Cauchy va fi asigurată, dacă vor fi stabilite existenţa, unicitatea şi dependenţa continuă a soluţiei problemei de ...
 • BORDIEAN, Maria; ŢISLINSCAIA, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  În acest articol este cercetată construcţia utilajului pentru producerea bomboanelor stratificate, este efectuat calculul criterial pentru fiecare din straturi şi propunerea proiectării unei instalaţii noi, care constă ...
 • ŞULETEA, Angela; DÎNTU, Sergiu; CĂPĂȚÎNĂ, Iurie; JANDÎC, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  The web resources offer a wide range of free and accessible tools for the teachers, who provides training and supplement traditional teaching methods with new virtual means. These new technological solutions increase the ...
 • COVALCIUC, Ghenadie; MAMALIGA, Vasile (Tehnica UTM, 2014)
  Sistemele de fabricație moderne sunt foarte dependente de calculatoare, operează în societăți concurențiale complexe și într-o lume sensibilă la mediul ambiant. Principiile şi practicile de management sunt aplicabile pentru ...
 • FURDUI, Alexandru; MAMALIGA, Vasile (Tehnica UTM, 2014)
  Funcţia de motivare în procesul de management a organizaţiei este una destul de importantă, deoarece prevede stimularea factorului uman în îndeplinirea scopurilor şi a obiectivelor instituţiei. În procesul de achiziţii ...
 • ŞULETEA, Angela; DÎNTU, Sergiu; CĂPĂȚÎNĂ, Iurie; JANDÎC, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  The web resources offer a wide range of free and accessible tools for the teachers, who provides training and supplement traditional teaching methods with new virtual means. These new technological solutions increase ...

View more