IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi by Issue Date

Browsing Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • VATAMANIUC, Sergiu; ALCAZ, Tudor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 200)
  O serie de studii arată că, în prezent, costurile pe care le implică corectarea non-calităţii şi cele necesare pentru prevenirea şi evaluarea ei reprezintă, în medie, 25% din cifra de afaceri a unei întreprinderi producătoare ...
 • BOSTAN, I.; DULGHERU, V.; GRIGORAŞ, S. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 1997)
  Atlasul cuprinde metodologia de calcul şi proiectare a transmisiilor planetare moderne – transmisiile planetare, precesionale, armonice, cu bolţuri, elicoidale dezaxate şi sinusoidale cu bile, utilizabile în componenţa ...
 • GAFITANU, Mihai; BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; JULA, Aurel; RACOCEA, Cezar; HAGIU, Gheorghe; CHIŞU, Emil; MOLDOVEAN, Gheorghe (Editura Tehnica, Bucuresti, 1999)
  Lucrarea se adresează, în primul rând, celor care învaţă proiectarea în construcţia de maşini - studenţilor. Se caută astfel mai întâi fundamentări teoretice şi pe acestea se clădesc algoritmii metodelor de proiectare.
 • DULGHERU, Valeriu; OPREA, Anatol; POŞTARU, Gheorghe; MUSTEAŢĂ, Anton (Universitatea Tehnică a Moldovei, 1999)
  Prezentul manual a fost conceput în baza programei disciplinei „Mecanica aplicată” în care sunt examinate elemente de teorie a mecanismelor şi maşinilor şi bazele calcului la rezistenţă a celor mai des utilizate organe de ...
 • BOSTAN, Ion; OPREA, Anatol (Tehnica-Info, 2000)
  În îndrumarul de proiectare sunt expuse metodele moderne de calcul şi principiile generale ale proiectării ansamblurilor şi organelor de maşini cu destinaţie generală.
 • GAFITANU, Mihai; BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; JULA, Aurel; RACOCEA, Cezar; HAGIU, Gheorghe; CHIŞU, Emil; MOLDOVEAN, Gheorghe (Editura Tehnica, Bucuresti, 2002)
  Lucrarea se adresează celor care învaţă proiectarea în construcţia de maşini - studenţilor. Se caută astfel mai întâi fundamentări teoretice şi pe acestea se clădesc algoritmii metodelor de proiectare.
 • DÎNTU, Sergiu; GRIŞCA, Prorfir; ŞULETEA, Angela; ŞTIRBU, Ion; BRADU, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2003)
  Lucrarea este elaborată în conformitate cu programa de învăţământ la Desenul tehnic pentru Facultatea Calculatoare Informatică şi Microelectronică a Universităţii Tehnice a Moldovei. Ţinând cont de specificul facultăţii, ...
 • BERNIC, Mircea (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2005)
  În monografie este prezentată informaţia referitoare la studiul teoretic şi practic al utilizării câmpurilor electromagnetice în calitate de sursă eficientă de energie în procesul de deshidratare a legumelor, în special ...
 • BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; GLUŞCO, Constantin; OPREA, Anatol; MAZURU, Sergiu; BABAIAN, Ion; ŢOPA, Andrei; ŢOPA, Mihai; BOSTAN, Viorel; VACULENCO, Maxim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  The precesional transmissions differ from the classical ones by kinematical structure, the principle of motion transforming and gear by originality of the tooth gearing with spherical-spatial interaction.
 • BERNIC, Mircea (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  În monografie este prezentată informaţia referitoare la studiul teoretic şi practic al utilizării câmpurilor electromagnetice în calitate de sursă eficientă de energie în procesul de deshidratare a fructelor şi legumelor, ...
 • BOSTAN, I.; DULGHERU, V.; SOBOR, I.; BOSTAN, V.; SOCHIREAN, A. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Manualul inserează tehnologii şi soluţii tehnice moderne realizate în diverse sisteme de conversie a energiilor regenerabile, inclusiv elaborate de colectivul de autori. Materialul este expus eşalonat pe domenii distincte ...
 • ŢISLINSCAIA, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  În monografie este prezentată informaţia despre tehnica şi tehnologia modernă de uscare a măceşului. Monografia prezintă interes pentru specialiştii din domeniul industriei alimentare, studenţi, masteraţi, doctoranzi ş.a., ...
 • ПОРОСЯТКОВСКИЙ, В. А.; РУССУ, Ф. И.; РОТАРУ, И. В. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине «Автомобили» подготовлены для студентов специальности 20.51 «Автомобильный транспорт» Технического Университета Молдовы. В первой части методических ...
 • BOTEZ, Il.; GORDELENCO, P.; STOICEV, P.; JAVGUREANU, V.; BUNESCU, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Lucrarea metodică este destinată studenţilor specialităţii - 521.3 – „Maşini şi Sisteme de Producţie” , cu forma de studiu la zi şi frecvenţă redusă.
 • УШАНЛЫ, Д.; НИКОНОРОВА, Л.; РЕМСКАЯ, С. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Методические указания предназначены для студентов III – IV курсов и издаются в соответствии с учебным планом специальности 521.8.1 - Инженерия и Менеджмент в Машиностроении, студентов дневной и заочной формы обучения. Курс ...
 • UŞANLÎ, Demian; SECRIERU, Daniela; ODAINÎI, Dumitru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul program analitic include probleme, teste, întrebări, lista literaturii recomandate pentru susţinearea examenului şi a lucrărilor de an la disciplina Economics pentru specialitatea 1871, Inginerie şi management ...
 • ALCAZ, T.; RUSSU, V.; OPREA, A.; STRAISTARI, C. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul ciclu de prelegeri este destinat studenţilor Facultăţii Inginerie şi Management în Mecanică, specialităţilor 1871.03 Inginerie şi Management în Transport şi 2053 Transport Internaţional cu formele de studiu ...
 • BOTEZ, Il.; GORDELENCO, P.; STOICEV, P.; BUNESCU, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Îndrumarul metodic este destinat studenţilor specialităţilor_ 521.3 – „Maşini şi Sisteme de producţie”, 521.1 – „Tehnologia Construcţiilor de Maşini” cu formele de studiu la zi şi frecvenţă redusă.
 • DMITRIEV, Vladimir (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Prezentul ciclu de prelegeri este destinat studenţilor specialităţii Utilaj , Tehnologie şi Ambalarea produselor, cît şi studenţilor unor specialităţi ale Facultăţii de Tehnologie şi Management în industria Alimentară
 • ALCAZ, Tudor; RUSU, Anatolie; OSIPOV, Diana; OPREA, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  Ciclul de prelegeri „Evidenţa contabilă” este destinat studenţilor specialităţilor 521.8.3 „Inginerie şi management în transport ” şi 841.1 „Tehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval)”

Search DSpace


Browse

My Account