IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Era tehnologizării - prioritățile și confortul casei inteligente, smart home

Show simple item record

dc.contributor.author MUNTEANU, Angela
dc.date.accessioned 2021-09-28T11:13:10Z
dc.date.available 2021-09-28T11:13:10Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation MUNTEANU, Angela. Era tehnologizării - prioritățile și confortul casei inteligente, smart home. In: Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale: Conferinţă ştiinţifică internaţională, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 16 aprilie 2021. Chişinău, 2021, pp. 164-169. ISBN 978-9975-45-703-3. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-703-3
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/17472
dc.description.abstract The development of technologies today has conditioned the design of smart homes, also known as automatic houses, smart buildings, integrated home systems, or home automation, which are a contemporary development in design. Smart homes incorporate ordinary devices that control the characteristics of the house. Initially, the intelligent technology for houses was used to control environmental systems, such as lighting and heating, but recently the use of this technology has developed so that almost any electrical device in the house can be included in the system. One of the most important features that allow us to make the "smart home" special is the efficient organization of the living space. By establishing the most efficient concept of interaction between the man and the house, we can organize and implement in the house an optimal environment. In smart homes, the man with the help of small impulses can monitor the surrounding technique that will determine the individual needs of humans, current building design method. en_US
dc.description.abstract Dezvoltarea tehnologiilor astăzi, a condiționat proiectarea caselor inteligente, cunoscute și sub denumirea de case automate, clădiri inteligente, sisteme de casă integrate sau domotice, sunt o dezvoltare contemporană în proiectare. Casele inteligente încorporează dispozitive comune care controlează caracteristicile casei. Inițial, tehnologia inteligentă pentru locuințe a fost utilizată pentru a controla sistemele de mediu, cum ar fi iluminatul și încălzirea, dar recent utilizarea tehnologiei inteligente s-a dezvoltat astfel încât aproape orice componentă electrică din casă poate fi inclusă în sistem. Una dintre cele mai importante caracteristici care permite să facem deosebită "casa inteligentă" este organizarea eficientă a spațiului de locuit. Prin instituirea celui mai eficient concept de interacțiune între om şi casă, putem organiza și implementa în casă un mediu optim. În casa inteligentă omul cu ajutorul micilor impulsuri este capabil să monitorizeze tehnica din jur care va determina nevoile individuale ale omului, procedeu actual în proiectarea clădirilor. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject technology en_US
dc.subject smart home en_US
dc.subject management system en_US
dc.subject casă inteligentă en_US
dc.subject sistem de gestionare en_US
dc.title Era tehnologizării - prioritățile și confortul casei inteligente, smart home en_US
dc.title.alternative The age of technology - smart home priorities and comfort en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account