IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Rolul conceptelor de imaginar și mentalitate în reconstituirea trecutului și proiectarea viitorului

Show simple item record

dc.contributor.author LAZARIUC, Cristina
dc.date.accessioned 2021-09-28T10:55:20Z
dc.date.available 2021-09-28T10:55:20Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation LAZARIUC, Cristina. Rolul conceptelor de imaginar și mentalitate în reconstituirea trecutului și proiectarea viitorului. In: Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale: Conferinţă ştiinţifică internaţională, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 16 aprilie 2021. Chişinău, 2021, pp. 138-148. ISBN 978-9975-45-703-3. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-703-3
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/17465
dc.description.abstract This article analyzes the evolution of the theoretical-methodological framework of the concepts of imaginary and mentality in the modern and contemporary era, highlighting their role in the reconstruction and interpretation of the past and the design of the future. Also, the specificity of the mentality from a structural aspect is approached by reference to the transformational social circuit, in terms of resistance, adaptation and / or integration. The author reiterates the importance of researching the phenomenon of the collective mentality in the context of the contemporary world, whose transformation is determined by the very transformation of the dominant mentality. en_US
dc.description.abstract Acest articol analizează evoluția cadrului teoretico-metodologic a conceptelor de imaginar și mentalitate în epoca modernă și contemporană, evidențiind rolul acestora în reconstituirea și interpretarea trecutului și proiectarea viitorului. De asemenea, este abordat specificul mentalității sub aspect structural prin raportare la circuitul social transformațional, în termeni de rezistență, adaptare și/sau integrare. Autorul reiterează importanța cercetării fenomenului mentalității colective în contextul lumii contemporane, a cărei transformare este determinată de transformarea însăși a mentalității dominante. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject mental en_US
dc.subject social representations en_US
dc.subject value crisis en_US
dc.subject reprezentări sociale en_US
dc.subject criză valorică en_US
dc.title Rolul conceptelor de imaginar și mentalitate în reconstituirea trecutului și proiectarea viitorului en_US
dc.title.alternative The role of concepts of imaginary and mentality in the reconstruction of the past and the design of the future en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account