IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Variaţia unor parametri ai stabilităţii vinurilor albe tinere pe durata schemelor de tratare aplicate

Show simple item record

dc.contributor.author COVACI, Ecaterina
dc.date.accessioned 2021-09-20T07:20:15Z
dc.date.available 2021-09-20T07:20:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation COVACI, Ecaterina. Variaţia unor parametri ai stabilităţii vinurilor albe tinere pe durata schemelor de tratare aplicate. In: Conferinţa Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, 15-23 noiembrie, 2013. Chişinău, 2014, vol. 2, pp. 41-44. ISBN 978-9975-45-310-3. ISBN 978-9975-45-312-7 (Vol.2). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-310-3
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/17115
dc.description.abstract Instabilitatea cristalină determinate de excesul sărurilor tartrice este frecvent întîlnită la vinurile tinere, sub forma cristalelor lamelare alb-cenuşiu la fundul vasului. Scop al studiului este prevenirea tulburărilor cristaline în vinul tînăr cupaj Bianca/Sauvignon prin diferite regimuri şi procedee cu recomandări ale regimului optim în baza rezultatelor experimentale. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Tehnica UTM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject vin tînăr en_US
dc.subject săruri tartrice en_US
dc.subject conductivitate en_US
dc.subject suspensie de bentonită en_US
dc.title Variaţia unor parametri ai stabilităţii vinurilor albe tinere pe durata schemelor de tratare aplicate en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account