Show simple item record

dc.contributor.author SANDULACHI, Elisaveta
dc.date.accessioned 2021-05-21T07:50:53Z
dc.date.available 2021-05-21T07:50:53Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation SANDULACHI, Elisaveta. Activitatea apei în produsele alimentare: Monografie. Universitatea Tehnică a Moldovei, Fac. Tehnologia Alimentelor, Dep. Tehnologia Produselor Alimentare. Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. 208 p. ISBN 978-9975-45-622-7. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-622-7
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15084
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Abrevieri şi simboluri, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Monografia reprezintă o sinteză generalizată a studiilor teoretice și practice în domeniul activității apei privind calitatea și siguranța produselor alimentare. În lucrare este argumentată influența activităţii apei asupra reacţiilor chimice şi biochimice din alimente, influenţa asupra proprietăţilor reologice şi stabilităţii microbiologice a diferitor produse alimentare cum ar fi: produsele de panificaţie, patiserie şi cofetărie, produsele din carne şi lapte, cereale, legume şi fructe. În monografie sunt incluse unele rezultate obţinute în cadrul proiectelor instituţionale de cercetare din Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Tehnologia Alimentelor. Monografia este destinată doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor, precum şi specialiștilor în industria alimentară.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject apă en_US
dc.subject activitatea apei en_US
dc.subject produe alimentare en_US
dc.title Activitatea apei în produsele alimentare en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account