Monografii

 

Recent Submissions

 • ZESTREA, Petru; TURCULEŢ, Mihail; CIOBANU, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  Lucrarea are aspect enciclopedic. Aceasta include material educativ ce vizează întreg sistemul de construcții, urbanism și cadastru urban, domeniu nou cu dezvoltări revoluționare la zi. Materialul este destinat în ...
 • MAZURU, Sergiu; SCATICAILOV, Serghei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
  În monografia de faţă sunt expuse metodele moderne de generare a danturilor cunoscute, interactiunea şi căile posibile de dezvoltare a tehnologiilor de danturare a angrenajelor şi a utilajului folosit în construcţia de ...
 • GAFITANU, Mihai; BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; JULA, Aurel; RACOCEA, Cezar; HAGIU, Gheorghe; CHIŞU, Emil; MOLDOVEAN, Gheorghe (Editura Tehnica, Bucuresti, 2002)
  Lucrarea se adresează celor care învaţă proiectarea în construcţia de maşini - studenţilor. Se caută astfel mai întâi fundamentări teoretice şi pe acestea se clădesc algoritmii metodelor de proiectare.
 • GAFITANU, Mihai; BOSTAN, Ion; DULGHERU, Valeriu; JULA, Aurel; RACOCEA, Cezar; HAGIU, Gheorghe; CHIŞU, Emil; MOLDOVEAN, Gheorghe (Editura Tehnica, Bucuresti, 1999)
  Lucrarea se adresează, în primul rând, celor care învaţă proiectarea în construcţia de maşini - studenţilor. Se caută astfel mai întâi fundamentări teoretice şi pe acestea se clădesc algoritmii metodelor de proiectare.
 • BOSTAN, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Volumul 2 include capitolele 7-10, consacrate dezvoltării geometriei contactului dinţilor sub aspectele de majorare a capacităţii portante şi de diminuare a pierderilor energetice la alunecarea cu frecare dintre flancurile ...
 • BOSTAN, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Monografia este compusă din două volume şi este structurată în 10 capitole cu conţinuturi distincte, care în ansamblul lor reflectă dezvoltarea transmisiilor precesionale de la idee până la implementare. Volumul 1 include ...
 • BERNIC, Mircea (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2006)
  În monografie este prezentată informaţia referitoare la studiul teoretic şi practic al utilizării câmpurilor electromagnetice în calitate de sursă eficientă de energie în procesul de deshidratare a fructelor şi legumelor, ...
 • ŢISLINSCAIA, Natalia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2007)
  În monografie este prezentată informaţia despre tehnica şi tehnologia modernă de uscare a măceşului. Monografia prezintă interes pentru specialiştii din domeniul industriei alimentare, studenţi, masteraţi, doctoranzi ş.a., ...
 • ŢISLINSCAIA, N.; LUPAŞCO, A.; BERNIC, M. (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  În monografie este prezentată informaţia despre modelele matematice a fenomenelor de transfer în procesele de uscare. Monografia prezintă interes pentru specialiştii din domeniul industriei alimentare, studenţi, masteraţi, ...
 • DULGHERU, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Misiunea prezentei monografii este de a-l face pe cititor să conștientizeze importanța elaborării corecte a produselor sub toate aspectele. Monografia își propune să documenteze proiectanții de produse cu posibilele căi ...
 • DULGHERU, Valeriu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Produsele generează un standard de viață, alimentează un nivel de conduită culturală. Misiunea prezentei monografii este de a-l face pe cititor să conștientizeze importanța elaborării corecte a produselor sub toate aspectele. ...
 • BERNIC, Mircea (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2005)
  În monografie este prezentată informaţia referitoare la studiul teoretic şi practic al utilizării câmpurilor electromagnetice în calitate de sursă eficientă de energie în procesul de deshidratare a legumelor, în special ...
 • GOROBIEVSCHI, Svetlana (Tehnica-Info, 2014)
  Autorul propune utilizarea sistemului complex de indicatori ai Calității Vieții, bazat pe necesităţile şi posibilităţile societăţii în general şi a individului în particular, care permite de a evalua atât în mod obiectiv, ...