Programe de studii. Curricule

 

Recent Submissions

  • Universitatea Tehnica a Moldovei; FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI TRANSPORTURI; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
    Documentul conţine programul analitic pentru studii universitare pentru studenţii Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică la disciplina Managementul întreprinderii.
  • UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI; FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI TRANSPORTURI; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
    Obiectivul principal al cursului constă în formarea la viitorii specialişti abilităţilor manageriale de evaluare și reducere a riscurlor antreprenoriale în activitatea întreprinderilor contemporane şi asigurarea competitivităţii ...
  • UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI; FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI TRANSPORTURI; GOROBIEVSCHI, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2018)
    În rezultatul realizării programului, studenţii trebuie să: conştientizeze necesitatea cunoştinţelor profunde pentru a asigura un suport ştiinţific în mânuirea activităţilor manageriale în condiţiile economiei de piaţă; ...