IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Ecologizarea sistemului om–automobil–mediu: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice

Show simple item record

dc.contributor.author PLĂMĂDEALĂ, Vasile
dc.contributor.author CORPOCEAN, Anatolie
dc.contributor.author ROTARU, Igor
dc.contributor.author GOIAN, Vladimir
dc.date.accessioned 2024-03-29T07:26:31Z
dc.date.available 2024-03-29T07:26:31Z
dc.date.issued 2024
dc.identifier.citation PLĂMĂDEALĂ, Vasile. Ecologizarea sistemului om–automobil–mediu: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice. Univ. Tehn. a Moldovei. Fac. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Dep. Transporturi: Tehnica-UTM, 2024. 238 p.. ISBN 978-9975-64-412-9. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-64-412-9
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/26711
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Bibliografie. Textul integral al publicaţiei poate fi accesat pe site-ul https://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Indicaţiile metodice privind efectuarea lucrărilor practice la disciplina Ecologizarea sistemului om–automobil–mediu corespund cerințelor programului de învățământ și sunt destinate, în primul rând, masteranzilor specialității Siguranța și ecologizarea transportului rutier. De asemenea, se adresează studenților de la specialitățile Management și exploatarea transportului, Mentenanța și fiabilitatea autovehiculelor, Sisteme și tehnologii avansate în ingineria transportului auto, 0716.1 Ingineria transportului auto, 0710.1 Inginerie și management în transporturi și 0716.4 Inginerie agrară, specializările legate de transporturile feroviare și navale, mașinile agricole, mașinile de construcții propulsate de motoarele cu ardere internă etc. Lucrarea poate fi utilă, în parte, și elevilor centrelor de excelență şi colegiilor de profil, precum şi specialiştilor din ramura transportului auto. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject poluarea aerului en_US
dc.subject reparaţia autovehiculelor en_US
dc.subject staţii de alimentare cu combustibil en_US
dc.subject spălătorii auto en_US
dc.title Ecologizarea sistemului om–automobil–mediu: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account