IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Studierea cadrului legislativ și politic național referitor la eficiența energetică a clădirilor

Show simple item record

dc.contributor.author SОСОLОV, Liliа
dc.contributor.author GUȚUL, Vеrа
dc.date.accessioned 2023-06-23T05:52:02Z
dc.date.available 2023-06-23T05:52:02Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation SОСОLОV, Liliа, GUȚUL, Vеrа. Studierea cadrului legislativ și politic național referitor la eficiența energetică a clădirilor. In: Probleme actuale în urbanism şi arhitectură: Culegere de art. la Conf. Internaţ., Ed. a 11-a, Chişinău, 15-17 noiembrie 2022: Tehnica-UTM, 2023, pp. 99-102. ISBN 978-9975-45-947-1 (PDF). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-947-1
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/23252
dc.description.abstract Conceptul de eficientă energetică devine pe timp ce trece acivitate esențială la nivel global. Pe măsură ce omenirea progresează în diverse domenii, ca reacție adversă la acesta apar problemele de mediu. Problemele de mediu și masurile pentru protecția acestuia sunt subiecte foarte delicate în întreaga lume. Pentru a diminua intensitatea poluării mediului, la nivel global au fost adoptate politici de mediu care au ca scop să atenționeze, prevină, corecteze poluarea de la sursa. În ultimul deceniu Republica Moldova întreprinde măsuri concrete și participă activ alături de comunitatea internațională la soluționarea problemei create. După 1991 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un cadru cuprinzător de legi ce țin de mediul ambiant, de eficiența energetică a clădirilor ce cuprind toate domeniile principale. Studiul dat reprezintă o analiză a ansamblului de acte legislative care ne ghidează proiectarea, construcția și exploatarea clădirilor în concordanță cu implementarea masurilor de performanță energetică și minimalizarea consumului de resurse energetice. S-a analizat întregul ansamblu de acte legislative, si au fost evidențiate punctele slabe, si masurile pentru îmbunătățirea calității construcțiilor la fel s-a analizat gradul de implementare a acestora și rezultatele obținute. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldove en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject eficiența energetică a clădirilor en_US
dc.subject clădiri en_US
dc.subject acte legislative en_US
dc.subject calitatea construcțiilor en_US
dc.title Studierea cadrului legislativ și politic național referitor la eficiența energetică a clădirilor en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • 2022
    15-17 noiembrie

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account