IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Evaluarea prefezabilității privind descentralizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din comuna Grătiești, municipiul Chișinău

Show simple item record

dc.contributor.author NICOLAESCU, Sergiu
dc.contributor.author GRIȘCA, Marcel
dc.contributor.author LEU, Vasile
dc.date.accessioned 2023-06-22T12:16:30Z
dc.date.available 2023-06-22T12:16:30Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.citation NICOLAESCU, Sergiu, GRIȘCA, Marcel, LEU, Vasile. Evaluarea prefezabilității privind descentralizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din comuna Grătiești, municipiul Chișinău. In: Probleme actuale în urbanism şi arhitectură: Culegere de art. la Conf. Internaţ., Ed. a 11-a, Chişinău, 15-17 noiembrie 2022: Tehnica-UTM, 2023, pp. 89-98. ISBN 978-9975-45-947-1 (PDF). en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-947-1
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/23249
dc.description.abstract Dezvoltarea economică și socială a comunităților, trebuie bazată pe sporirea confortului și calității vieții a cetățeanului de rând, asigurarea unui mediu ambiant curat și favorabil sănătății umane. Un Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) reprezintă un ansamblu de instalații și construcții destinate producerii, transportului prin rețele termice, transformării, distribuției și utilizării energiei termice sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, legate printr-un sistem comun de funcționare. Schimbările climatice și dependența energetică în condițiile creșterii continue a consumului de combustibil necesită măsuri urgente pentru îmbunătățirea eficienței energetice în toate domeniile. Sistemele de Alimentare Centralizată cu Energie Termică se confruntă cu noi provocări, precum măsurile de economisire a energiei la toate categoriile de consumători și cerințele de utilizare a surselor regenerabile de energie. Îndeplinirea acestor provocări cere schimbarea structurii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică în toate componentele a cestora: producere, transport și distribuție. Reducerea majoră a sarcinii termice datorită debranșărilor în masă de la SACET de către populație și sectorul industrial în anii 2000, au lăsat rezerve imense la capitolul transportării agentului termic. În timp ce creșterea prețurilor la resursele energetice este tot mai accelerată, Sistemele centralizate de alimentare cu energie termice rămân cele mai atractive în comparație cu alte forme de încălzire, fiind una din cele mai eficiente soluții de termoficare în prezent. La baza articolului este prezentată starea actuală a Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din comuna Grătiești, municipiul Chișinău, și descrise posibilele scenarii de descentralizare a SACET în vederea menținerii consumatorilor racordați la energie termică. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldove en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject alimentare centralizată cu energie termică en_US
dc.subject biomasă en_US
dc.title Evaluarea prefezabilității privind descentralizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din comuna Grătiești, municipiul Chișinău en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • 2022
    15-17 noiembrie

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account