IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Rețele exterioare de canalizare. Îndrumar metodic pentru calcul și proiectare

Show simple item record

dc.contributor.author IONEŢ, Ion
dc.date.accessioned 2022-02-16T09:49:51Z
dc.date.available 2022-02-16T09:49:51Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation IONEŢ, Ion. Rețele exterioare de canalizare. Îndrumar metodic pentru calcul și proiectare. Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism și Arhitectură, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului. Chişinău: Tehnica UTM, 2022. 84 p. ISBN 978-9975-45-763-7. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-45-763-7
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19390
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Îndrumarul metodic include date necesare și aplicații privind elaborarea proiectului de an la disciplina Rețele și instalațiide canalizare În îndrumar sunt expuse noțiunile de bază privind conținutul lucrării, metodologia de calcul și recomandări în vederea proiectă-rii rețelelor exterioare de canalizare și a construcțiilor amplasate pe acestea, precum și anexe cu datele necesare pentru efectuarea cal-culelor și proiectării rețelelor de canalizare. Scopul acestui îndrumar constă în însușirea programului de învățământ la disciplina dată, precum și formarea aptitudinilor și deprinderilor privind calculul și proiectarea rețelelor exterioare de canalizare ale localităților. Îndrumarul este destinat studenților specialității 0732.3 Alimentări cu apă, canalizări. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject ape uzate menajere en_US
dc.subject pompare și epurare en_US
dc.subject rețele de canalizare en_US
dc.title Rețele exterioare de canalizare. Îndrumar metodic pentru calcul și proiectare en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account