IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Tehnologia ceramicii şi agregatelor poroase / tehnologia de producere a materialelor ceramice de finisare. Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice

Show simple item record

dc.contributor.author PROASPĂT, Eduard
dc.contributor.author BRAGUȚA, Eugeniu
dc.date.accessioned 2021-05-25T05:12:17Z
dc.date.available 2021-05-25T05:12:17Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation PROASPĂT, Eduard, BRAGUȚA, Eugeniu. Tehnologia ceramicii şi agregatelor poroase / tehnologia de producere a materialelor ceramice de finisare: Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice. Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Ingineria Infrastructurii Transporturilor. Chişinău: Tehnica-UTM, 2020. 32 p. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/15176
dc.description Fişierul ataşat conţine: Generalități, Cuprins, Bibliografie. Textul integral al publicației poate fi accesat pe site-ul http://library.utm.md. Accesul prin logare este valabil pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice UTM. en_US
dc.description.abstract Prezentele indicaţii metodice sunt destinate studenţilor de la specialitatea Ingineria materialelor și articolelor de construcții, 0722.2, pentru efectuarea lucrărilor practice la disciplinele Tehnologia ceramicii și agregatelor poroase / Tehnologia de producere a materialelor ceramice de finisare. Indicațiile metodice pot fi folosite de studenții specialităților licență: Design interior, 0212.2; Arhitectură, 0731.1; Planificare urbană și regională, 0731.4; Căi ferate, drumuri și poduri, 0732.2; Alimentări cu apă, canalizări, 0732.3; Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri, 0732.4, și master: Drumuri, materiale și mecanizare în construcții, Managementul sistemelor de inginerie sanitare și protecția mediului, Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri pentru efectuarea lucrărilor practice. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject ceramică en_US
dc.subject tehnologia ceramicii en_US
dc.subject evaluarea calității en_US
dc.title Tehnologia ceramicii şi agregatelor poroase / tehnologia de producere a materialelor ceramice de finisare. Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor practice en_US
dc.type Learning Object en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account