Browsing by Author "OBERŞT, Ala"

Sort by: Order: Results:

 • GHEORGHIŢA, Maria; OBERŞT, Ala (Technical University of Moldova, 2021)
  The sustainability of the enterprise seen in contemporary society is based on the assumption that the economy and the environment must be reconciled and connected through a new and complex approach. In a similar perspective, ...
 • OBERŞT, Ala; SÂRBU, Ion (Academia de Studii Economice din Moldova, 2009)
  Industria cărnii este una strategică pentru Republica Moldova, care la rândul său este dependentă de dezvoltarea bazei materiei prime – ramura zootehniei. Articolul descrie problemele ramurii în condiţiile economiei de piaţă.
 • OBERŞT, Ala; BULGARU, Valentina; GHEORGHIŢĂ, Maria; SCRIPCENCO, Angela; GHELBET, Angela (Technical University of Moldova, 2023)
  The methodology of student training included the set of procedures, methods and tools used in the learning process focused on the transfer of knowledge, development of professional and behavioural qualities and acquiring ...
 • OBERŞT, Ala; CREŢU, Ina (Complexul Editorial INCE, 2017)
  Impactul proceselor de globalizare economică a evidențiat necesitatea îndeplinirii cerințelor utilizatorilor (clienților și consumatorilor). Dezvoltarea științei manageriale a fost conturată cu asimilarea concepției sistemice ...
 • GHEORGHIŢĂ, Maria; OBERŞT, Ala (Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane”, Iaşi, 2020)
  Due to the pandemic situation that was created by the Covid-19 virus, almost the entire business system was disrupted. In the future, more and more stringent requirements are imposed for the business activity to satisfy ...
 • OBERŞT, Ala (Academia de Studii Economice din Moldova, 2021)
  The European Foundation for Quality Management (EFQM) provides organizations around the world with a model to develop a culture of improvement and innovation. The article presents the up-to-date content of the model, revised ...
 • OBERŞT, Ala; CREŢU, Ina (Academia de Studii Economice din Moldova, 2017)
  New methods, mechanisms, technical procedures as well as organizational and management tools are proposed by the managerial science in order to solve the existing problems in the meat processing enterprises from the Republic ...
 • GHELBET, Angela; BULGARU, Valentina; GHEORGHIȚĂ, Maria; SCRIPCENCO, Angela; OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  The paper presents the results of the survey of employers in the textile-leather field regarding the need and quality of entrepreneurial education offered to students of the respective field. The survey aimed to identify ...
 • OBERŞT, Ala (Technical University of Moldova, 2019)
  The main proposal of this research is to examine the existing literature on participative management and food safety management systems and identify the modality of working of food safety team. The food safety management ...
 • OBERŞT, Ala; MUNTEANU, Ana (Tehnica UTM, 2018)
  Head-huntingul reprezintă un proces inovativ de recrutare, care a reuşit să ocupe o cotă considerabilă şi să se afirme pe piaţa mondială datorită prestării serviciilor de o calitate excepţionala si măririi substanţiale a ...
 • OBERŞT, Ala; RUSU, Valeria (Tehnica UTM, 2018)
  Leasingul de personal este o metodă neconvenţională, dar eficientă de recrutare a personalului, la care tind să apeleze în prezent tot mai multe întreprinderi. Reprezintă un serviciu care constă în livrarea de forţă de ...
 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Indicaţiile metodice pentru efectuarea lucrărilor de verificare la disciplina Macroeconomie sunt destinate studenţilor de la învățământul cu frecvenţă redusă la programele de studii economice din cadrul Universităţii Tehnice ...
 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Activitatea economică este un ansamblu de acțiuni umane, bazate pe principii de raționalitate, caracterizate prin utilizarea resurselor disponibile pentru a produce bunuri și servicii necesare satisfacerii trebuințelor. ...
 • CREŢU, Ina; OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010)
  Indicaţiile metodice privind îndeplinirea lucrării de verificare sunt destinate studenţilor cu studiu la secţia frecvenţă redusă, specializarea „Business şi Administrare”.
 • CREŢU, Ina; OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2013)
  Notele de curs la disciplina „Managementul general” sunt destinate studenţilor cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă, specialităţile economice şi tehnice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • OBERŞT, Ala (2018)
  Scopul lucrării constă în propunerea măsurilor de perfecţionare a managementului la întreprinderile de fabricare a produselor din carne din Republica Moldova în baza diagnosticului situaţiei şi constrângerilor de dezvoltare ...
 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2019)
  Culegerea de teste, probleme și aplicații practice la disciplina Managementul Resurselor Umane este destinată studenţilor de la învățământul cu frecvenţă la zi și cu frecvență redusă la programele de studii economice din ...
 • CREŢU, Ina; OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2014)
  Notele de curs la disciplina „Managementul strategic” sunt destinate studenţilor cu studii la zi şi cu frecvenţă redusă şi masteranzilor la specialităţile economice din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 • GHEORGHIŢĂ, Maria; OBERŞT, Ala (Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane”, Iaşi, 2019)
  Food frauds, perceived as economic offenses, havedeepcauses in the economic context in which companies operate. The food fraud risks are generated by economic operators in the food chain, and their effects have a negative ...
 • OBERŞT, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Îndrumarul metodic cuprinde diverse sarcini grupate în variante pentru realizarea studiilor individuale la temele de bază inserate în cursul Micro- și macroeconomie, precum și pentru pregătirea către susținerea probelor ...

Search DSpace

Browse

My Account