Browsing by Author "EFREMOVA, Nadejda"

Sort by: Order: Results:

 • CHISELIȚA, Oleg; CHISELIȚA, Natalia; TOFAN, Elena; BEȘLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; SPRINCEAN, Ana; DANILIȘ, Marina (CORNELIUGROUP research-innovation Association, 2022)
  According to the invention, an anthocyanin extract is proposed, which is obtained by thawing the yeast biomass from winery waste, homogenizing the suspension and autolysis at +45˚C for 8 hours or autolysis at +45˚ C for 8 ...
 • EFREMOVA, Nadejda (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2021)
  Tendințele actuale în comerțul online interacțuinează direct cu UX/UI design în procesul de dezvoltare site-lor. Web design rezolvă o multitudine de sarcini într-o largă varietate de domenii, contribuie la îmbunătățirea ...
 • CHISELIȚA, Natalia; CHISELIȚA, Oleg; BEȘLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; LOZAN, Ana; DANILIȘ, Marina (CORNELIUGROUP research-innovation Association, 2021)
  The invention relates to the field of ecology and microbial biotechnology, in particular to the production of a biologically active natural preparation from yeast biomass from the beer industry wastes which can be used in ...
 • CHISELIȚA, Natalia; CHISELIȚA, Oleg; BEȘLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; LOZAN, Ana; DANILIȘ, Marina (Technical University "Gheorghe Asachi" of Iași, 2021)
  Invenția se referă la domeniul ecologiei și biotehnologiei microbiene, în special la producerea unui preparat natural biologic activ din biomasa levurilor din deșeurile in-dustriei de bere, care poate fi utilizat în sectorul ...
 • MOLODOI, Elena; USATÎI, Agafia; EFREMOVA, Nadejda; CHIRIŢA, Elena; FULGA, Ludmila (Tehnica UTM, 2012)
  În lucrare sunt prezentate studiile morfologice, fiziologice,culturale ale tulpinilor de drojdie producenţi de ergosterol (provitamina D).
 • ROTARI, Doina; DARIE, Grigore; MAȘNER, Oleg; IURCU, Iulian; DJENJERA, Irina; BEȘLIU, Alina; CHISELIȚA, Natalia; CHISELIȚA, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2021)
  Invenția se referă la creșterea animalelor, medicina veterinară, în special la mediul de protecție pentru conservarea materialului seminal de berbec prin refrigerare și poate fi aplicată pentru păstrarea genofondului de ...
 • ROTARI, Doina; DARIE, Grigore; MAȘNER, Oleg; IURCU, Iulian; DJENJERA, Irina; BEȘLIU, Alina; CHISELIȚA, Natalia; CHISELIȚA, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena (Technical University "Gheorghe Asachi" of Iași, 2021)
  Invenţia se referă la zootehnie, veterinărie, în special la mediile de protecţie a spermei de berbeci, poate fi aplicată pentru diluarea, conservarea prin refrigerare, păstrarea materialului seminal. Rezultatul tehnic ...
 • BEŞLIU, Alina; CHISELIŢA, Natalia; CHISELIŢA, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; RUDIC, Valeriu (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2023)
  Scopul acestei lucrări a fost elaborarea extractelor antioxidante noi pe bază de pigmenţi cu conţinut înalt de β-caroten, luteină, clorofi lă a, activităte antioxidantă și enzimatică din biomasa Arthrospira platensis, ...
 • BEŞLIU, Alina; CHISELIŢA, Natalia; CHISELIŢA, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; DANILIŞ, Marina (Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, 2023)
  This study presents a procedure for obtaining a new mannoproteic preparation using yeast biomass extracted from waste generated by the wine industry. The preparation was analyzed and found to contain a high content amount ...
 • CHISELIȚA, Natalia; CHISELIȚA, Oleg; BEȘLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; LOZAN, Ana; DANILIȘ, Marina (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2021)
  Invenția se referă la domeniul ecologiei și biotehnologiei microbiene, în special la producerea unui preparat natural biologic activ din biomasa levurilor din deșeurile in-dustriei de bere, care poate fi utilizat în sectorul ...
 • CHISELIȚA, Natalia; CHISELIȚA, Oleg; BEȘLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; LOZAN, Ana; DANILIȘ, Marina (Technical University "Gheorghe Asachi" of Iași, 2021)
  Invenția se referă la domeniul ecologiei și biotehnologiei microbiene, în special la producerea unui preparat natural biologic activ din biomasa levurilor din deșeurile industriei de bere, care poate fi utilizat în ...
 • EFREMOVA, Nadejda; BESLIU, Alina; USATII, Agafia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2021)
  Invenția se referă la biotehnologie, în special la un procedeu de cultivare a levu-rilor Rhodotorula gracilis și poate fi utilizat pentru obținerea enzimelor antioxidante superoxid dismutaza (SOD) și catalaza (CAT) cu ...
 • EFREMOVA, Nadejda; BEȘLIU, Alina; USATII, Agafia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2019)
  Procedeu nou de cultivare a levurilor Rhodotorula gracilis cu aplicarea nanoparticulelor de zinc poate fi utilizat pentru obţinerea proteinelor cu potenţial înalt de aplicare în industria microbiologică, alimentară, ...
 • BEȘLIU, Alina; EFREMOVA, Nadejda; USATII, Agafia (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2021)
  Invenția se referă la nanotehnologii și biotehnologii microbiene, în special la un procedeu de stimulare a conținutului de proteine și aminoacizi esențiali în biomasa levurilor Rhodotorula gracilis cu potenţial înalt de ...
 • EFREMOVA, Nadejda; BEȘLIU, Alina; USATII, Agafia (Technical University "Gheorghe Asachi" of Iași, 2020)
  Invenţia se referă la un procedeu de cultivare a levurilor Rhodotorula gracilis, care poate fi aplicat pentru obţinerea proteinelor utilizate în industria microbiologică, alimentară, farmaceutică şi cosmetică. Procedeul ...
 • BEȘLIU, Alina; CHISELIȚA, Natalia; CHISELIȚA, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; LOZAN, Ana (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2021)
  Procedeul, conform invenţiei, prevede utilizarea biomasei de levuri din deşeurile industriei de bere (30 g) care se amestecă cu 30 ml soluţie tampon fosfat de sodiu (raport 1:1), apoi se supune autolizei la +37°C sau +45°C ...
 • BEȘLIU, Alina; CHISELIȚA, Natalia; CHISELIȚA, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; LOZAN, Ana (Technical University "Gheorghe Asachi" of Iași, 2021)
  Procedeul, conform invenţiei, prevede utilizarea biomasei de levuri din deşeurile industriei de bere (30 g) care se amestecă cu 30 ml soluţie tampon fosfat de sodiu (raport 1:1), apoi se supune autolizei la +37°C sau ...
 • BEŞLIU, Alina; CHISELIȚA, Natalia; CHISELIȚA, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena; RUDIC, Valeriu (Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 2023)
  Se propune un procedeu nou de obținere a extractelor pe bază de pigmenți cu utilizarea biomasei reziduale de Arthrospira platensis care se amestecă cu alcool etilic de 96% (1 :10 v/v), suspensia se supune sonicării 5 ...
 • EFREMOVA, Nadejda; CHISELIȚA, Natalia; BEȘLIU, Alina; CHISELIȚA, Oleg; TOFAN, Elena; RUDIC, Valeriu (Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, 2023)
  Se propune un procedeu nou de obținere a preparatului proteoglicanic din biomasa reziduală de Arthrospira platensis. Biomasa se amestecă cu alcool etilic de 96% (1:10), se plasează la baia cu apă la +45˚C 30 min cu ...
 • PÎRLOG, Alisa; CARAPIREA, Anatol; DARIE, Grigorie; CIBOTARU, Elena; MATVIENCO, Natalia; BEȘLIU, Alina; CHISELIȚA, Natalia; CHISELIȚA, Oleg; EFREMOVA, Nadejda; TOFAN, Elena (Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 2021)
  : Invenția se referă la zootehnie, în special la reglarea funcției de reproducție la scroafe și poate fi utilizată pentru reglarea indicilor reproductivi și productivi la scroafe în scopul folosirii eficiente a genofondului ...

Search DSpace

Browse

My Account