IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Issue Date

Browsing Articole ► Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor (2010-2017) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • LOZACOVICI, Olga (Tehnica UTM, 2011)
  A lot of different sorts of grapes are used for making wine. Nevertheless wine, made from the same sort of grape have their common characteristic features despite differences in production technology and place and conditions, ...
 • ZUGRAVII, Elena (Tehnica UTM, 2011)
  It was evaluated the level of contamination by Ohratoxin A (OTA) of wines from different grape varieties at different stages of winemaking. It was made a comparative analysis of OTA concentrations in wine products produced ...
 • НЕТРЕБА, Наталья; ДИКУСАР, Галина; ЛУПАШКО, Андрей; ГЕНДОВ-МОШАНУ, Алѐна (Tehnica UTM, 2011)
  B данной работе рассматриваются теоретические основы математического моделирования процесса сушки гетерогенных систем, а так же сущность и идея метода регрессионного анализа. Задачей регрессионного анализа является подбор ...
 • CLIMA, Elena (Tehnica UTM, 2011)
  Les jus de tomates jouent un rôle importante dans la nutrition humaine.Ils assurent le corps humain avec des vitamines,des glucides, des minéraux,des substances biologiquement actives. La production et le commerce de jus ...
 • LUPAŞCO, Andrei; BOIŞTEAN, Olga; ROTARI, Oxana; ROTARI, Elena (Tehnica UTM, 2011)
  În articolul dat este prezentată prelucrarea şi analiza comparativă rezultatelor obţinute în urma procesului de uscare, calcularea coeficienţilor vitezei de uscare în prima perioadă recalculat K'I şi coeficienţii transferului ...
 • SÎRGHI, Rodica; PARANDIUC, Oxana; SANDULACHI, Luiza (Tehnica UTM, 2011)
  Alimentaţia pe bază de fructe şi legume asigură necesarul de vitamine, minerale, fibre şi alţi nutrimenţi esenţiali pentru o bună funcţionare a organismului, întăreşte sistemul imunitar, asigură protecţie împotriva efectelor ...
 • ЮКАЛЬЧЮК, Юлия; КРАСНЯНСКАЯ, Ольга (Tehnica UTM, 2011)
  Определение жесткости воды в минеральных питьевых водах, присутствующих в розничной торговле в Республике Молдова.
 • LUPAŞCO, Andrei; ROTARI, Oxana; POCHITCHIN, Elena (Tehnica UTM, 2011)
  În prezenta lucrare este studiată capacitatea de rehidratare a tomatelor uscate prin diferite aporturi de energie: convecţie şi convecţie cu microunde. Este analizată influenţa temperaturii agentului termic şi metodei ...
 • PURICI, Ion (Tehnica UTM, 2011)
  The nitrate end nitrite content of marcheting vegetable in Chisinau is verz different, notonlz from one specie to another, as it natral, but oslo within the same species, from causes we would like to investigate. Nitrates ...
 • URSU, Sorina (Tehnica UTM, 2011)
  În lucrarea dată s-a cercetat proprietăţile sanogene ale vinurilor roşii şi evoluţia potenţialului redox sub influenţa substanţei antioxidante Microhidrina, care intensifică aceste proprietăţi prin micşorarea valorii ...
 • ZADOROJNÂI, Larisa; VEREJAN, Ana; BAERLE, Alexei; GHEŢIU, Mihail; ZADOROJNÂI, Alexandru (Tehnica UTM, 2011)
  Работа посвящена исследованию влияния гиалуроновой кислоты на стабильность некоторых природных красных красителей. Используя метод математического моделирования и регрессионного анализа в линейном приближении, определили, ...
 • SIMINIUC, Rodica (Tehnica UTM, 2011)
  În prezent este tot mai recunoscut faptul că alimentele din cereale integrale pot aduce o contribuţie importantă pentru sănătatea noastră Cercetările arată în mod constant că un consum regulat de alimente din cereale ...
 • TĂRÎŢĂ, Vasile (Tehnica UTM, 2011)
  Tehnologiile avansate din horticultură, procesarea industrială a merelor nestandarde, modifică sistemul coloidal al sucului de mere – element determinant al procesului de limpezire. S-a cercetat procesul de limpezire a ...
 • MIJA, Nina; MARDARI, Victoria (Tehnica UTM, 2011)
  Testarea produselor alimentare în condiţii de laborator este posibilă doar la aplicarea unor metode veridice. Selectarea şi ajustarea metodelor de estimare a prospeţimii ouălor ar fi o soluţie actuală.
 • URSU, Sorina (Tehnica UTM, 2011)
  Articolul dat este o analiză bibliografică generală asupra proprietăţilor chimice şi biologice ale glutationului şi importanţa lui în producerea vinurilor.
 • PRISACARI, Ionela; MIJA, Nina (Tehnica UTM, 2011)
  The need of manufacturers to efficiently control the production processes prompts the development of online and at line methods for quality control. Product quality cannot be sufficiently controlled only by recipes because ...
 • GUSINA, Liudmila; DRAGANCEA, Diana; BULHAC, Ion; VEREJAN, Ana (Tehnica UTM, 2011)
  La interacţiunea [MoO2(acac)2] cu izonicotinoilhidrazona-2-hidroxi-3-metoxi-benzaldeidei (H2L1) ori izonicotinoilhidrazona-2-hidroxi-1-naftaldehidei (H2L2) au fost sintetizaţi complecşii noi ai dioxomolibdenului(VI) ...
 • RADU, Oxana; CAPCANARI, Tatiana; SUBOTIN, Iurie (Tehnica UTM, 2011)
  Alimentele modificate genetic sunt produse alimentare obţinuţe în rezultatul inserării întregii molecule de ADN a organismului străin în molecula ADN a organismului gazdă. Aceste produse au o mulţime de avantaje şi dezavantaje ...
 • ZADOROJNÂI, Larisa; ZADOROJNÂI, Alexandru (Tehnica UTM, 2011)
  Un potenţial performant prezintă acidul hialuronic ca biopolimer medicinal, ce a inspirat cercetări orientate spre elaborarea metodelor de modificare chimică a sa. Asfel acidul hialuronic devine un suport de medicamente, ...
 • DEDIU, Sergiu; ILI, Vasile; GUDIMA, Angela (Tehnica UTM, 2011)
  În lucrare este prezentată clasificarea grupului sortimental de salamuri crud-zvîntate cu mucegai , sunt prezentate efectele pozitive de întrebuinţare a culturilor nobile de fungi şi a drojdiilor, atît din punct de vedere ...

Search DSpace


Browse

My Account